lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Ekonom

Jag sitter på LUX, rum C329. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter ryms
inom ekonomi- och personalärende. Jag bistår följande ämnen: Etnologi, Intermediala studier, ABM, Förlags- och Bokmarknadskunskap och Kulturadministration.
Alla är hjärtligt välkomna med små och stora frågor.

Ingmarie Wate

Ekonom
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ingmarie.watekultur.luse

Telefon 046–222 75 60

Rum LUX:C329

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30