lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (25 st)
Bokkapitel (26 st)
Recensioner (8 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2018

Per Stobaeus

Lärare
Avdelningen för bokhistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post per.stobaeusub.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30