Kultur och hälsa

Uppdragsutbildning

I samarbete med Primärvården i Region Skåne arrangerar Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet en kurs om konst, kultur och estetik som resurs för vård och omsorg. Kursen vänder sig till personal inom vården och socialt arbete samt personal vid kulturinstitutioner och även till medarbetare med intresse för det tvärfackliga fältet kultur och hälsa.
 

Högskolepoäng: 7,5
Kurstillfälle: höstterminen 2021 (16-17 sept, 7-8 okt, 11-12 nov och 2 dec 2021) 
Alla dagar kl. 09.00-16:00. 
Studiesätt: kvartsfart, dagtid
Avgift: 11 000 kr exkl. moms
Sista anmälningsdag: 2021-07-31, anmälan är bindande

Anmälan sker via Lund University Commissioned Education, LUCE: Kultur och hälsa

Kursens syfte

Syftet med utbildningen är att ge de studerande fördjupande kunskaper om konst, kultur och estetik som resurs inom vård- och omsorgsarbete.
Stor vikt inom kursen läggs vid ny forskning om hur konst, kultur och estetik kan främja hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering, samt vid implementering inom vård- och omsorg, kultur och andra kontexter. Kursen kombinerar medicinska och humanistiska perspektiv.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom vården och socialt arbete samt personal vid kulturinstitutioner men även till övriga medarbetare med intresse för det tvärfackliga fältet kultur och hälsa. Vi avser att ge deltagarna både en teoretisk förståelse och en praktisk erfarenhet.

Kursens innehåll

Efter kursen ska man ha teoretisk förståelse och praktisk kunskap om konst, kultur och estetik för hälsa och välbefinnande. Kursen berör kultur och hälsa genom historien, hur forskningsläget ser ut idag, mätmetoder inom kultur och hälsa samt undersöker det medicinska och existensiella perspektivet på hälsa och välbefinnande.

Fokus kommer också att läggas på förmedla konstupplevelser i olika miljöer och den estetiska upplevelsens kännetecken samt att skapa meningsfullhet och närvaro i tolkning och inlevelse. Kursen kommer även att fokusera på pedagogik och vägledning där relationer och gruppdynamik tydliggörs där man kommer att ta upp etiska frågeställningar, hur uppleva olika konstformer och hur själv utöva konst så som bildkonst, musik, dans och rörelse och användning av litteratur.

En man framför en tavla av mosaik

Kursledare och examinator

Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier.
Telefon: 046-222 83 94
E-post: max.liljeforskultur.luse

Anmäl dig till utbildningen här