lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning vid undervisning

Ljudupptagning, fotografering och filmning vid undervisningssituationer är inte tillåten enligt beslut vid Lunds universitet.

Läs beslutet här: