lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studentportalen

Studentportalen är en IT-tjänst där du som är student bland annat kan se dina registreringar och studieresultat och skriva ut intyg. Du loggar in i Studentportalen med ditt studentkonto.

Observera att vi inte använder oss av webbregistrering för våra utbildningar vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Till studentportalen – www.student.lu.se