Information angående höstterminen på grund av Coronaviruset

Praktisk information inför terminsstarten

Här hittar du praktisk information om våra lokaler och hur vi tillsammans ska kunna upprätthålla en säker studiemiljö.

Detta gäller på LUX/SOL

Detta gäller på Campus Helsingborg

Regeringen beslutade 29 maj att universitet och högskolor ges möjlighet att återigen bedriva viss campusförlagd utbildning från och med den 15 juni. Det gäller under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av Covid-19 följs.

För Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet betyder det att utbildning i höst till stor del kommer att bedrivas genom digitala verktyg och i den mån det går på plats i universitetets lokaler.

Att vi inte planerar för enbart campusförlagd utbildning handlar om att vi måste förhålla oss till max 50 personer och till social distans, vilket innebär att ca 20-30 studenter får plats i våra största lokaler. Vi har därmed begränsad tillgång till lokaler som är anpassade efter våra behov. Vi måste också ta hänsyn till in- och utpassering till lokalerna på LUX/Campus Helsingborg.

Mer information om hur just din utbildning kommer att genomföras får du i augusti (eller några veckor före kursstart) när vi skickar ut kallelse till upprop och via din lärplattform Canvas. Men du kan redan nu förbereda dig på att det kan komma att bli blandad undervisning under hösten – både på distans och på campus – och att uppropet mest troligt kommer att ske digitalt. Detta för att du ska bli registrerad på din utbildning så snabbt som möjligt och därmed också kunna få utbetalning av studiemedel från CSN. Flera utbildningar som har många studenter kommer att ha en stor del av sin undervisning via digitala verktyg.

Detta gäller

  • Terminen startar 31 augusti. Kallelse till upprop och information om när just din utbildning startar skickas ut via e-post i augusti (eller några veckor före kursstart) till den e-postadress som du har angett på antagning.se.
  • Efter andra antagningen som sker 30 juli ska du aktivera ditt studentkontohttps://passport.lu.se med hjälp av inloggningsuppgifterna från antagning.se. Om du redan har ett aktivt konto behöver du inte aktivera det igen.
  • När du har aktiverat ditt studentkonto kan du logga in i din lärplattform Canvas. Där finns i augusti information om hur just din utbildning kommer att se ut under hösten. Till exempel vid vilka moment det blir undervisning via distans och när det blir campusförlagd undervisning.
  • Digitala upprop och den mesta undervisningen i form av föreläsningar som sker online blir via verktyget Zoom. Du kan redan nu ladda hem Zoom till din dator och mobil. När du efter andra antagningen 30 juli har aktiverat ditt studentkonto kan du logga in som Lundastudent. Se till att du inte är inloggad med ett privat konto när du deltar i upprop och utbildningstillfällen. Det är viktigt att du i uppropet och i undervisningen har möjlighet att delta med både ljud och bild (via dator med webbkamera eller via din mobil). Här finns information om hur verktyget fungerar, hur du laddar hem det och loggar in som student: Studentguide – Zoom

Logga in i Canvas med ditt studentkonto via canvas.education.lu.se . Läs mer om hur du använder Canvas här: Studentguide – Canvas

Du kan också gå till din kurshemsida för att hitta länken till lärplattformen Canvas. All vår utbildning och kurshemsidor finns här: Utbildning

Har du frågor? Vänd dig i första hand till studievägledaren för din utbildning: Studievägledning

Lunds universitets centrala information om Coronaviruset hittar du här: Med anledning av coronaviruset/covid-19