Information angående höstterminen på grund av Coronaviruset

Undervisning och examination på samtliga nivåer kommer under höstterminen att behöva bedrivas både digitalt och på campus under första halvan av terminen. För campusförlagda moment behöver fortsatt avstånd kunna hållas i våra lokaler. Nya beslut om andra halvan av terminen (2021-11-01–2022-01-16) kommer att tas i augusti.

Mer information om hur just din utbildning kommer att genomföras får du när vi skickar ut kallelse till upprop och via din lärplattform Canvas. Men du kan redan nu förbereda dig på att det kan komma att bli blandad undervisning under hösten – både på distans och på campus. Flera utbildningar som har många studenter kan komma att ha en stor del av sin undervisning via digitala verktyg.

HT-fakulteterna uppdaterar löpande beslut och rekommendationer om smittläget ändras. Beslutet kan komma att förändras om andra rekommendationer från myndigheter och regering utfärdas eller på grund av beslut av rektor för Lunds universitet.

Detta gäller

  • Terminen startar 30 augusti. Kallelse till upprop och information om när just din utbildning startar skickas ut via e-post i mitten av augusti (eller några veckor före kursstart) till den e-postadress som du har angett på antagning.se.
  • De flesta introduktionsmöten/upprop kommer att ske digitalt. Undervisning under hösten kan ske på campus eller som digital undervisning.
  • Efter andra antagningsbeskedet som kommer 29 juli ska du aktivera ditt studentkontohttps://passport.lu.se med hjälp av inloggningsuppgifterna från antagning.se. Om du redan har ett aktivt konto behöver du inte aktivera det igen.
  • När du har aktiverat ditt studentkonto kan du logga in i din lärplattform Canvas. Där finns information om hur just din utbildning kommer att se ut under terminen. Läs mer om hur du använder Canvas här: Studentguide – Canvas
  • Logga in på Studentportalen student.lu.se, klicka på LADOK och registrera dig på din utbildning. Kan du inte registrera dig själv så kommer du att bli registrerad efter uppropet på din utbildning. OBS att uppropet är obligatoriskt! Webbregistreringen är öppen 7 dagar före kursstart fram till och med dagen för uppropet.
  • Upprop och undervisning i form av föreläsningar som sker online blir via verktyget Zoom. Du kan redan nu ladda hem Zoom till din dator och mobil. När du efter andra antagningen 29 juli har aktiverat ditt studentkonto kan du logga in som Lundastudent. Se till att du inte är inloggad med ett privat konto när du deltar i upprop och utbildningstillfällen. Det är viktigt att du i uppropet och i undervisningen har möjlighet att delta med både ljud och bild (via dator med webbkamera eller via din mobil). Här finns information om hur verktyget fungerar, hur du laddar hem det och loggar in som student: Studentguide – Zoom

Har du frågor? Vänd dig i första hand till studievägledaren för din utbildning: Studievägledning

Information för dig som är antagen till en utbildning vid Humanistiska och teologiska fakulteterna höstterminen 2021

Lunds universitets centrala information om Coronaviruset hittar du här: Med anledning av coronaviruset/covid-19 

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-06-18