Information angående höstterminen på grund av Coronaviruset

För dig som läser en utbildning höstterminen 2020

För höstterminen gäller, enligt beslut av Humanistiska och teologiska fakulteternas dekan, att utbildning i så stor utsträckning det är möjligt ska hållas på distans. Dessa rekommendationer gäller terminen ut. Gå till Canvas för att ta reda på vad som gäller för din utbildning.

Läs mer om Covid-19 under läsåret 2020/2021 på Humanistiska och teologiska fakulteternas webb.

Gå till Canvas och välj din kurs för mer information om vad som gäller för dig.