Emma Borén – kommunikationsspecialist på Dynapac

Emma Borén tog examen från kandidatprogrammet i modevetenskap i juni 2022. Hennes väg ut på arbetsmarknaden har gått via praktik på företaget Snigel Design AB till en projektanställning som kommunikatör på Boverket och nu påbörjar hon en anställning som kommunikationsspecialist på Dynapac i Karlskrona.

Utbildningen i modevetenskap sökte hon utifrån sitt intresse för konst och mode och under utbildningens gång blev hon alltmer engagerad i kommunikationsfrågor och marknadsföring. Idag är det arbete med PR och kommunikation som lockar.

– Jag har alltid varit konst- och modeintresserad och jag sökte kandidatprogrammet i modevetenskap för att jag vill jobba med något som är kreativt och för att det är en bred utbildning. Det finns många olika vägar att gå efter examen. Utbildningen är inte inriktad på sömnad som jag har studerat tidigare, utan du studerar hur företag fungerar, olika ideologier, och hur vi har tänkt på samhället och mode ur ett historiskt perspektiv.

– Vi läste mycket om genusvetenskap och genusperspektiv. Det har hjälpt mig att inse varför det ser ut som det gör inom olika branscher. Det folk tycker är självklart är egentligen bara inlärt beteende. Det är viktigt att få dessa perspektiv i sin utbildning för man förstår verkligheten på ett annat sätt.

Under utbildningen i modevetenskap upptäckte Emma att de kompetenser som utbildningen gav är användbara inom många olika områden – inte bara för arbete med mode.

– Under mina studier upptäckte jag att jag var intresserad av att jobba med PR och kommunikation och att jag kan använda det jag lärt mig i utbildningen och jobba kreativt inom många olika branscher när det gäller kommunikation och marknadsföring.

– Att jobba inom modebranschen skulle vara roligt, men branschen är svår att komma in i. Jag vill hellre starta en karriär där jag kan skaffa mig den erfarenhet som behövs från andra ställen för att därmed ha bättre förhandlingsmöjligheter än vad en nyutexaminerad har när jag söker mig till modebranschen.

Emma tyckte också att projektledningskursen var lärorik och rolig.
– Vi gick igenom projektledning – vad man gör som projektledare och hur man får projektet att fungera. Hur du samarbetar med dina kollegor för att nå uppsatta mål. Jag tycker det är roligt med ledarskap så det var intressant för mig. Vi fick också lära oss hur man skriver en affärsplan och hur man ska gå till väga för att starta eget företag.

– Företagsdelarna som vi lärde oss är användbara för det jag gör idag, projektledning, kommunikation och marknadsföring jobbar jag mycket med.

Alla studenter på kandidatprogrammet i mode gör praktik i sin utbildning (verksamhetsförlagd utbildning). Emma gjorde sin praktik i Stockholm på materielföretaget Snigel Design AB. Snigel gör bland annat kläder till Försvarsmakten och polisen i Sverige, men även till andra länder i världen. Under praktiken jobbade Emma med kommunikationsfrågor och hade hand om sociala medier både gällande innehåll och hur företaget skulle växa inom sociala medier.

– Jag tog fram kampanjer och annonsblad bland annat. En annons publicerades i tidningen Hemvärnet som är Sveriges största tidning om vårt nationella försvar.

Emma berättar att det är speciellt att marknadsföra ett företag som gör kläder för myndigheter och inte privatpersoner.

– Företaget har tidigare varit fokuserat på samtalet med myndigheter och inte varumärkesbildning på sociala medier. Men de behöver idag utveckla sitt kommunikationsarbete. Det behövs för att företag ska överleva. Under praktiken tog vi fram en kampanj som syftade till att upplysa om vilka Snigel är och vad de gör och stärka deras varumärke. Vi använde bilder från övningar där soldater hade på sig kläder från Snigel för att skapa en bild av soldaten som bär Snigel och att de väljer dessa kläder för att de vill ha det bästa. Produkterna är svenskmärkta och företaget har 30 års erfarenhet och sitter på mycket kunskap om soldaters behov.

Efter praktiken har Emma haft fortsatt kontakt med Snigel och har fungerat som konsult i frågor som rör kommunikation och sociala medier.

Sitt första jobb fick Emma på Boverket. En projektanställning för att bland annat vara med och arrangera Boverksdagarna.

– Boverksdagarna är ett event med 2000 anmälda deltagare. Det är en digital konferens om vad Boverket gör och med föreläsningar inom olika ämnen.

Boverket är en myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Verket arbetar på uppdrag av riksdagen och regeringen, i samverkan med andra för att människor ska ha hög kvalitet i sitt boende. Boverket ger ut olika regelverk och handböcker, till exempel Möjligheternas byggregler.

– Jag var en del av det team som bland annat hade hand om marknadsföringen och kommunikationen kring eventet. Under projektanställningen har jag också jobbat som kommunikatör och har tagit hand om all publicering på Boverkets hemsidor och i sociala medier. Det har varit spännande att få jobba inom en myndighet.

Nu väntar en anställning på Dynapac som är ett företag som gör maskiner för transport, framför allt asfalteringsmaskiner. Det är ett globalt företag som finns i Europa, USA och Asien. Jobbet hittade Emma via LinkedIn.

– Det ska bli roligt att nu få jobba med mer djupgående kommunikation på Dynapac. Det kommer bli en hel del utlandsresor för att besöka team i andra länder och resor till huvudkontoret i Tyskland. Jag kommer bland annat att jobba med events och hur man presenterar verksamheten och produkter som kommer ut.  Jag ska se till att kommunikation sker på rätt sätt och att man följer regler och mål som satts upp inom företaget.

Porträttbild Emma Borén. Foto.

Namn: Emma Borén
Bor: Karlskrona
Nuvarande jobb: Kommunikationsspecialist på Dynapac
Utbildning: Kandidatprogram i modevetenskap 180 hp samt fristående kurser i fotografi och kinesiska på Linnéuniversitetet och modeillustration vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås.
Valbar kurs: Att skriva och publicera i digitala medier 30 hp, vid Malmö universitet.

Läs mer om Emmas praktik- och arbetsplatser här:

https://www.snigel.se

https://www.boverket.se

https://dynapac.com/eu-se/

Valbar termin

Den valbara terminen inom programmet (termin 5) pluggade jag en kurs om hur man skriver och publicerar i digitala medier på Malmö universitet. Vi fick lära oss om all typ av kreativ text och öva på att skriva och uttrycka oss på olika sätt för olika kanaler – tex hur du skriver på Sociala medier, för poddar, journalistiska texter, texter för bloggar osv.

Tips till blivande studenter

Se till att jobba bredvid dina studier! Det är höga krav på att ha erfarenhet när man kommer ut på arbetsmarknaden. Har du jobbat under tiden du pluggat så har du nytta av det. Ta även vara på alla studentarbeten du gör inom din utbildning – till exempel examinationsuppgifter inom projektledning – dessa kan du visa upp när du söker jobb. Spara allt ditt material du gjort under utbildningen i en meritportfölj. Och se till att hålla kontakten med människor du träffat i din utbildning, till exempel under praktiken. De kan hjälpa dig sen!

Läs om utbildningen i modevetenskap här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2023-02-09