lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kim Virkamäki – Digital Media Specialist, Massive Entertainment

Alumnporträtt

Kim Virkamäki har under våren 2019 bytt arbete och jobbar nu på Massive Entertainment som Digital Media Specialist.

Innan jobbet på Massive Entertainment jobbade Kim på energibolaget E.ON i Malmö som Content och Social Media Manager. Vägen dit gick via praktik på kommunikationsavdelningen på dåvarande Malmö högskola, extrajobb under tiden hon skrev sitt examensarbete och sedan det första jobbet på Skånemejerier som Digital Media Manager.

Här nedan berättar Kim om jobbet på E.ON som Content och Social Media Manager och vägen dit.

– Skånemejerier var ett perfekt första jobb. Där fick jag jobba på ett litet företag och lära mig hur det fungerade att jobba i rollen som Digital Media Manager, hur samarbetet med kollegorna funkade och hur man jobbar operativt på en marknadsavdelning. Efter ett och ett halvt år där kände jag mig redo att söka mig till ett större företag.

– Jag hittade en annons från E.ON där de sökte precis mina kompetenser och jag sökte och fick jobbet på deras marknadsavdelning som Content och Social Media Manager. Här jobbar vi i två team – ett team mot konsumentmarknaden och ett mot företagsmarknaden. Jag jobbar i teamet för företagsmarknaden och jobbar med innehåll – content – som vi sprider i de kanaler som är relevanta för målgruppen, som LinkedIn, hemsidan mm. Det kan vara allt från artiklar, bilder och whitepapers till rörligt material. Det roligaste med mitt jobb är att jag har hand om våra nativesamarbeten, en nativeannons är en köpt redaktionell artikel hos en publicist/tidning som jag tar fram tillsammans med en redaktör. Det är jättekul och ger en enorm räckvidd. Det handlar om att kommunicera i de kanaler målgruppen använder helt enkelt.

I teamet jobbar förutom Kim en teamledare, en projektledare, en eventansvarig och en produktionsledare. Tillsammans jobbar de med E.ONs varumärkesbyggande kommunikation.
– En stor förändring inom E.ON just nu är att vi 2025 bara ska leverera förnybar och återvunnen energi. Vi kommunicerar ut E.ONs resa mot 2025-målet och vad denna innebär för utvecklingen av förnybar energi och vilken skillnad vi gör för målgruppen, i mitt fall för företagen.

– I mitt arbete jobbar jag med många olika projekt där det ska produceras content. Det kan gälla olika events eller en kampanj. Jag omvärldsbevakar och håller koll på vad andra på marknaden gör. Vi koordinerar så att alla kommunikationskanaler har samma budskap och det material vi tar fram för kommunikation sprider vi internt så att alla inom E.ON ska kunna sprida materialet via sina nätverk.

Kim upplever att hon har haft stor nytta av sin utbildning i digitala kulturer och att hennes arbetsgivare har varit väldigt nyfikna på innehållet i utbildningen.
– Inom programmet fokuserade vi mycket på analys och att man ska tänka på mottagaren och hur ett budskap tas emot. Framför allt relationen mellan teknik, budskap och människa var i fokus. Jag har haft mycket nytta av produktionskurserna inom programmet och den verksamhetsförlagda utbildningen var avgörande för mig när jag tog steget ut på arbetsmarknaden.

Kim rekommenderar att man väljer sin praktik inom den verksamhetsförlagda utbildningen med stor omsorg.
– Välj ett företag där du har möjlighet att ta för dig och prova göra olika grejer. Jag tyckte att en kommunikationsavdelning var bra för att jag där fick prova på många olika roller och fick en överblick över hur arbetet fungerade mellan kollegorna på kommunikationsavdelningen. Se till att den praktikplats du väljer ser dig som en tillgång och en extra resurs. Då lär du dig mer!

Foto: Apelöga.

Namn: Kim Virkamäki
Yrke: Digital Media Specialist, Massive Entertainment, Malmö.
Utbildning: Kandidatprogram i digitala kulturer 180 hp (HT 2012-VT 2015), Medie- och kommunikationsvetenskap 30 hp, Intermediala studier 30 hp.
Valbar termin: Grafisk design och medier, 15 hp, Interaktionsdesign och medier, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning: Kommunikationsavdelningen, Malmö högskola