Studieplanering

För studenter vid humanistiska och teologiska fakulteterna

Studieplanering är en sida med tips och råd för dig som är student, som stöd i inledningsfasen och vägledning kring den fortsatta planeringen av studietiden. Syftet med sidan är att ge dig möjlighet att reflektera över dina studier i ett större perspektiv under hela din studietid.

Här får du hjälp att fundera över dina målsättningar med studierna, inlärningsstilar och studietekniker. Du får tips om hur du läser kurslitteratur, hur du tar bra anteckningar och hur du pluggar till en tenta. Här finns också en sida om akademiska meriter och generella färdigheter som kan hjälpa dig på vägen i din karriär.

Du loggar in med användaruppgifter för ditt studentkonto.

Till sidorna om studieplanering vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Logga in i portalen via denna sida

Studievägledning

Kontakta våra studievägledare för hjälp att planera dina studier och utbildning.

Läs mer om studievägledningen vid institutionen