Betty Lau, digitala kulturer

Betty började sina studier i Lund på civilekonomprogrammet men valde efter några terminer att hoppa av och söka något annat som bättre stämde överens med det hon ville göra.
 

– Jag trivdes inte helt bra och det kändes inte rätt för det jag ville göra i framtiden. Jag sökte igenom alla program som fanns listade i alfabetisk ordning på Lunds universitets hemsida och jag hittade digitala kulturer och kände att det var den inriktningen jag ville studera och jobba med i framtiden. – Jag började studera ekonomi för att jag var intresserad av marknadsföring, men allt eftersom insåg jag att jag var mer ute efter den kommunikativa biten och mer samhällsriktade analyser. Jag letade efter det humanistiska perspektivet och inte bara IT-perspektivet och i kandidatprogrammet i digitala kulturer tyckte jag att jag hittade det jag sökte. Betty trivs väldigt bra med att läsa digitala kulturer och tycker att det är fantastiskt att få göra sådant hon tycker är roligt på studietid.
– Jag trivs verkligen med det här programmet. Allt har varit roligt! Både de teoretiska och praktiska kurserna. Allt ifrån att få träffa riktiga företag, till att få jobba praktiskt med produktion, till att göra analyser åt det mer teoretiska hållet är roligt! Framför allt det kritiska förhållningssättet till digitalisering som genomsyrar utbildningen intresserar mig. ­– Jag var noga med att läsa exakt vad digitala kulturer handlade om innan jag sökte till programmet så att jag inte skulle hamna i samma situation som med civilekonomprogrammet en gång till. Jag har fått precis det jag förväntade mig ända från första terminen till sista terminen. Just nu skriver Betty sin kandidatuppsats och hon skriver om Big Data och algoritmer.
– Big Data handlar om den stora insamlingen av data som t.ex. Google gör. De drar slutsatser av olika bitar av data som alla lämnar när de använder Googles tjänster för att sedan använda dessa data i t.ex. ett säljperspektiv där de med hjälp av algoritmer förutspår vilka intressen du har och vilka produkter du kan vara intresserad av. Betty framhäver aktualiteten i kandidatprogrammet i digitala kulturer.
– I våra uppsatsämnen kan man se den utveckling som hela tiden sker i vårt digitala samhälle och vilka frågor som är aktuella just nu. När jag började programmet pratade vi till exempel om facebook och nu pratar vi kanske mer om snapchat och algoritmer. Vi diskuterar det som är aktuellt nu och programmet följer hela tiden utvecklingen som sker i samhället. Betty tycker också att de projektkurser som finns i programmet är väldigt givande.
– När jag läste om programmet innan jag sökte såg jag att de tidigare studenterna hade jobbat med Lunds kommun och Skissernas Museum i projekt. Det var spännande att man redan från första terminen får kontakt med riktiga organisationer och näringslivet. När jag började min första termin fick vi jobba med Naturskyddsföreningen och senare under programmet också Malmö kulturförvaltning. – I projektkurserna fick vi jobba i grupp och det var nyttigt med de olika roller vi fick prova. Det kom fram vad man är bra på och vad man kunde tillföra i gruppen och det kändes som att vi fick prova på arbetslivet redan under våra studier. I sommar ska Betty jobba på Helsingborgs stads HR-avdelning med internkommunikation, som hon också gjort som studentmedarbetare under studietiden, och sedan kommer hon att börja söka arbete. Hon ser positivt på framtiden och påpekar att den kompetens hon har efter sina studier ligger rätt i tiden och säkert kommer att göra det ett bra tag framöver.
– Det är mycket som är digitalt i samtiden och många sektorer och branscher som är i behov av mina kompetenser. Jag är intresserad av visuell kommunikation och grafiskt arbete och kan tänka mig att jobba med produktion av digital media, TV eller jobba på en webbredaktion som redaktör. Jag kan gärna söka mig till ett mindre företag, där jag kan få vara med från början och bygga upp en verksamhet och jobba mer hands on med produktion och framställandet av digital media. Betty vill gärna rekommendera kandidatprogrammet i digitala kulturer till de som är intresserade av humaniora och det kulturella perspektivet på digitalisering.
– Jag rekommenderar programmet utifrån mitt perspektiv att det är kul. Det är intressant att gå på föreläsningarna, att göra tentorna, att delta i diskussionerna. Under den valbara terminen kan man dessutom lägga till det som man tycker saknas i sin profil för att på så sätt göra utbildningen ännu mer komplett utifrån sina egna intressen. Tips!
Är du nyfiken på vad Big Data är och hur algoritmer påverkar din vardag? Läs gärna denna rapport som är skriven av en av lärarna på digitala kulturer: Algoritmer. Så påverkar de din vardag.


Publicerat 2017-05-08.

Porträttbild
Fotograf: Åsa Lundgren.

Namn: Betty Lau
Utbildning: Kandidatprogrammet i digitala kulturer.
Valbar termin: Grafisk design och medier, 15 hp och Interaktionsdesign och medier, 15 hp på Malmö högskola.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-03-25