Zakayo Kjellström, digitala kulturer

Zakayo sökte första gången kandidatprogrammet i digitala kulturer som andrahandsval men det blev så att han började jobba ett år istället för att plugga. Han jobbade som scenbyggare samtidigt som han sysslade med musik och startade ett skivbolag med sin bror och ett par kompisar. Intresset för marknadsföring och kommunikation väcktes och när nästa ansökningstillfälle kom läste han på mer om det han tidigare sökt och fastnade helt för digitala kulturer. Denna gång som förstahandsval.
 

– Jag kollade på vad jag hade sökt tidigare och läste på lite mer och såg då att digitala kulturer passade in på vem jag var och vad jag hade gjort under året då jag inte pluggade. Det kommunikativa i programmet lockade mig och möjligheten att få jobba kreativt. Jag var allmänt intresserad av internet och det digitala och blandningen av det praktiska och teoretiska passade mig. Zakayo läser nu sjätte och sista terminen på programmet och är mitt uppe i uppsatsskrivandet. Han skriver sin uppsats om ”Digital källkritik och konstruktioner av Fake News”. Hans råd till studenter som ska skriva uppsats är att man tidigt ska börja tänka på vad man vill skriva om.
– Förbered er och kom på vad ni vill skriva om tidigt under er utbildning. Tänk på ämnet länge, då går arbetet lättare. Under programmets gång har Zakayo intresserat sig allt mer för människans förhållande till det digitala.
– Jag är intresserad av hur information distribueras och jag ser internet som en mänsklig rättighet med tanke på den stora informationsmängd som finns tillgänglig där. Men inte alla har tillgång till internet och kan ta del av informationen. Jag intresserar mig för hur vi påverkas av digitaliseringen och vad som sker online. Hur vi tar oss an den information som finns och hur vi beter oss när vi är online. Och vilka konsekvenser det ger – både positiva och negativa. Zakayo pekar på att digitaliseringen går så oerhört fort och att det behövs människor som tar reda på vad den gör med människor och hur man ska tänka kring det när man utvecklar ännu nyare tekniker.
– Vi behövs som förstår vad ny teknik gör med människan, säger Zakayo och menar sig själv och sina kurskamrater som läser digitala kulturer. En tänkbar framtida arbetsplats för Zakayo är Internetstiftelsen i Sverige (IIS) och på sin väg dit vill han gärna vidareutbilda sig inom informationsvetenskap.
– Vi berör det informationsvetenskapliga inom utbildningen i digitala kulturer men jag skulle gärna vilja plugga vidare och se hur långt jag kan komma. Det finns en del vidareutbildningar som passar oss men jag har fastnat för det teoretiska och ämnet informationsvetenskap och har nu sökt masterprogrammet i ABM med inriktning mot biblioteks- och informationsvetenskap. En dröm är att även gå vidare till forskarutbildning. Zakayo rekommenderar verkligen programmet för andra studenter.
– Det tar kanske lite tid innan man ser den, men det finns en röd tråd genom programmets alla kurser. Som student får du genom digitala kulturer en verktygslåda som hjälper dig att förstå hur den digitala strukturen ser ut i Sverige. Jag har fått en ny bild på hur jag ser på digitalisering och sociala medier tex. Läs digitala kulturer för att det ger dig en förståelse för vad digitaliseringen gör med människan!
Tips! Internetstiftelsen i Sverige är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. Läs mer om IIS här Om du också är nyfiken på masterprogrammet i ABM finns mer information på programhemsidan


Publicerat 2017-05-17.

Porträttbild

Namn: Zakayo Kjellström
Utbildning: Kandidatprogrammet i digitala kulturer.
Valbar termin: Intermediala studier, grundkurs.

Läs om utbildningen i digitala kulturer här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-07-01