lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Karin Salomonsson

Jag är docent och lärare i etnologi och arbetar idag inom projektet "Personlig paketering. En etnologisk studie av förvandlingsekonomins nya yrkesgrupper", som finansieras av Vetenskapsrådet. Här beskriver jag de personliga rådgivningstjänsternas - som imagekonsultens, karriärcoachens eller bröllopskoordinatorns kulturella betydelse i dagens konsumtionskultur. Projektet har sin bakgrund i ett bredare kulturteoretiskt forskningsfält med fokus på konsumtionssamhällets konsolidering och kravet på en estetisk dimension i skapandet av identiteter och tillhörigheter.

Andra forskningsområden som jag är intresserad av är arbetsliv och kompetensfrågor i skuggan av upplevelseekonomin, samtida ritualer i form av t ex bröllopsfirande, genus, samt metodologiska frågor.

Sedan 2009 är jag prefekt för vår institution.


Forskning

Administrativt

Undervisning


Övriga uppdrag och meriter

* medlem av Rådet för yrkeshistorisk forskning, Arbetets museum, Norrköping

* medlem av styrelsen för Lunds universitets Innovationssystem, LUIS

Innehållsansvarig: Karin Salomonsson
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-11-05

Karin Salomonsson

Kontaktinformation

Karin Salomonsson
Docent, universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper

E-post

Telefon 046–222 09 58

Mobil 070–588 15 19

Fax 046–222 31 43

Rum LUX:C446

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund, 223 62 Lund

Hämtställe 30