lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt

Kontaktinformation

Besöksadress:
LUX
Helgonavägen 3, Hus C
223 62 Lund

Leveransadress:
Helgonavägen 3
Entré D
223 62 Lund

Postadress:
Box 192
221 00 Lund

Fakturaadress:
Box 188
221 00 Lund

Hämtställe: 30


Telefonnummer
:
Administrativt centrum: 046-222 31 40
Prefekt: Monica Libell, 046–222 09 48
Bitr. prefekt grundutbildning: Magnus Wikdahl, 046–222 75 64
Bitr. prefekt forskning och forskarutbildning: Olof Sundin, 046-222 09 66
Administrativ chef: Christel Anderberg, 046-222 09 57
Informatör: Åsa Lundgren, 046-222 41 02
Avdelningsansvarig ABM: Fredrik Hanell, 046–222 30 22
Avdelningsansvarig Bokhistoria: Kristina Lundblad, 046–222 41 71
Avdelningsansvarig Digitala kulturer: Mikael Askander, 046–222 43 05
Avdelningsansvarig Etnologi: Charlotte Hagström, 046-222 68 15
Avdelningsansvarig Förlags- och bokmarknadskunskap: Ann Steiner, 046–222 84 69
Avdelningsansvarig Idé- och lärdomshistoria: Jonas Hansson, 046-222 41 93
Avdelningsansvarig Intermediala studier: Mats Arvidson, 046–222 40 87
Avdelningsansvarig Konsthistoria och visuella studier: Max Liljefors, 046–222 83 94 (vik.)
Avdelningsansvarig Kulturadministration: Mikael Askander, 046–222 43 05
Avdelningsansvarig Modevetenskap: Pernilla Rasmussen, 046–222 83 93
Avdelningsansvarig Musikvetenskap: Thomas Olsson, 046-222 32 75
Föreståndare Ljudmiljöcentrum: Frans Mossberg, 046–222 09 46
Föreståndare Centrum för Öresundsstudier: Fredrik Nilsson, 042-35 66 29

Katalogansvarig LUCAT: Valeria Naters och Henrik Brissman, kulturkultur.luse

Studievägledare

Personal