Person

Emma Severinsson

Avdelningsansvarig, postdoktor, programkoordinator, universitetslektor

  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post emma.severinssonkultur.luse

Besöksadress
Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Postadress
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg

Jag är lektor i modevetenskap på institutionen för Kulturvetenskaper. 2018 disputerade jag i historia med avhandlingen Moderna kvinnor: modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920-1933. I avhandlingen undersökte jag de utmaningar och det motstånd som de moderna kvinnorna mötte.

Mitt nuvarande forskningsprojekt handlar om folkhemmets mode och hur modet användes för att konstruera önskvärda medborgare. Jag har även ett projekt om Svenska herrmoderådet (1958- ca 1980) i vilket jag undersöker rådets position i samhället och hur det ville styra mäns konsumtion. Mina forskningsintressen kretsar kring mode- och genushistoria, modern historia, populärkultur och föreställningar om svenskhet och vithet.

Jag undervisar på kandidatprogrammet i modevetenskap och främst om modehistoria, genusteori och populärkultur.

Jag är koordinator för Modehistoriskt nätverk som startade 2021.

Sedan 2023 är jag avdelningsansvarig och programkoordinator för Avdelningen för modevetenskap.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Emma Severinsson

Avdelningsansvarig, postdoktor, programkoordinator, universitetslektor

  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post emma.severinssonkultur.luse

Besöksadress
Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Postadress
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15