Person

Emma Severinsson

Universitetslektor, postdoktor

  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post emma.severinssonkultur.luse

Besöksadress
Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Postadress
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg

Jag är lektor i modevetenskap på institutionen för Kulturvetenskaper. 2018 disputerade jag i historia med avhandlingen Moderna kvinnor: modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920-1933. I avhandlingen undersökte jag de utmaningar och det motstånd som de moderna kvinnorna mötte.

Mitt nuvarande forskningsprojekt handlar om folkhemmets mode och hur modet användes för att konstruera önskvärda medborgare. Jag har även ett projekt om Svenska herrmoderådet (1958- ca 1980) i vilket jag undersöker rådets position i samhället och hur det ville styra mäns konsumtion. Mina forskningsintressen kretsar kring mode- och genushistoria, modern historia, populärkultur och föreställningar om svenskhet och vithet.

Jag undervisar på kandidatprogrammet i modevetenskap och främst om modehistoria, genusteori och populärkultur.

Jag är koordinator för Modehistoriskt nätverk som startade 2021.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (9 st)

Encyklopediartiklar (20 st)

Konferensbidrag (3 st)

Recensioner (7 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Undervisning

Emma Severinsson

Universitetslektor, postdoktor

  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post emma.severinssonkultur.luse

Besöksadress
Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Postadress
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15