Person

Emma Severinsson

Universitetslektor, postdoktor

  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post emma.severinssonkultur.luse

Tjänstledig
Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.

Jag är lektor i modevetenskap på institutionen för Kulturvetenskaper. 2018 disputerade jag i historia med avhandlingen Moderna kvinnor: modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920-1933. I avhandlingen undersökte jag de utmaningar och motstånd som de moderna kvinnorna mötte. Just nu har jag ett forskningsprojekt om folkhemmets mode och hur modet användes för att konstruera önskvärda medborgare. Jag har även ett projekt om Svenska herrmoderådet i vilket jag undersöker hur rådet ville styra mäns konsumtion men även rådets position i samhället. Mina forskningsintressen kretsar kring mode- och genushistoria, modern historia, populärkultur och föreställningar om svenskhet.

Jag undervisar på kandidatprogrammet i modevetenskap och främst om genusteori, modehistoria och populärkultur.

Jag är ordförande i SKOGH (Sveriges kvinno-och genushistoriker),

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (4 st)

Encyklopediartiklar (20 st)

Konferensbidrag (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Emma Severinsson

Universitetslektor, postdoktor

  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post emma.severinssonkultur.luse

Tjänstledig
Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15