Medicinsk humaniora

Forskningsnod

Noden och dess forskningstema

Forskningsnoden genomför tvärvetenskaplig forskning och utbildning som är relevant för hälso- och sjukvården, global hälsa, utformningen av folkhälsopolitiska målsättningar, biomedicinsk forskning samt för förståelsen av dessa verksamheter och personerna som deltar i dem. Forskningen undersöker och belyser erfarenheter av att leva med sjukdom och vården av människor. Vi utforskar också etiska frågeställningar som väcks inom sjukvården och i biomedicinsk forskning. Våra studier och program är ofta flervetenskapliga och genomförs med både samtida och historiska perspektiv. Ett övergripande syfte är att problematisera och fördjupa förståelsen av den medicinska utvecklingen på såväl individuell som samhällelig nivå. Genom en kombination av kulturvetenskapliga metoder och teorier undersöks teman som till exempel vårdmöten, medicinsk kunskapsproduktion, biomedicinens nya teknologier, hållbar utveckling och bistånd, samt hur medicin kan förstås i en digital samtid.  

Kontaktperson

Kalendarium

Medicinsk humaniora i forskningsportalen

Mer om personer, projekt och publikationer kopplade till forskningsnoden Medicinsk humaniora

Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora

Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora utforskar interdisciplinära koncept och metodologier i utbildning, vetenskap och samverkan med övriga samhället, för att främja olika aspekter av det mellanmänskliga mötet i hälsovården.

Bokens omslag. Foto.
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2022-09-22