Besök en föreläsning

Skolsamverkan

Bästa sättet att få en förståelse för vad universitetsstudier innebär är att komma hit och vara med på en föreläsning! Vi har utbildning inom många olika ämnen. De flesta kan man läsa direkt efter gymnasiet om man har sin grundläggande behörighet, men några kräver att man har läst på universitetet en eller flera terminer. Läs mer om vår utbildning

Besök en föreläsning

Vill ni komma hit och vara med på en föreläsning så kontaktar ni Henrik Brissman som är studievägledare hos oss. Tillsammans skräddarsyr vi ett besök som passar just era elever.

Vid ett besök får ni vara med under en autentisk föreläsning som finns i schemat för studenter på grundnivå i sin utbildning. Tillsammans med vår kontaktperson så väljer ni en föreläsning som passar era elever utifrån några speciellt utvalda föreläsningstillfällen i det ordinarie kursschemat. Inför föreläsningstillfället får ni tillgång till samma förberedelsematerial/kurslitteratur som studenterna får. En föreläsning är i regel 2 x 45 minuter lång. Efter föreläsningen erbjuder vi ett kompletterande informationspass som en av våra studievägledare håller i. Detta pass ger allmän information om universitetetsstudier och hur det är att vara student på Lunds universitet och Institutionen för kulturvetenskaper. Låt gärna era elever förbereda frågor!

Föreläsningsexempel

Här är ett antal förslag på föreläsningar i ämnet idé- och lärdomshistoria som är lämpliga för besök. Klicka på föreläsningen för att läsa om dess innehåll:

Under denna föreläsning får du kännedom om vad som menas med vetenskap, hur vetenskap förhåller sig till samhälle och religion samt stifta bekantskap med några av de mest centrala antika filosoferna och deras syn på naturen.

Under denna föreläsning diskuteras vad som menas med medeltid och hur sentida epoker har betraktat denna period i historien. Dessutom får du lära dig hur det antika arvet har behandlats under medeltiden, hur den kanoniska rätten har uppstått och vad som menas med den förste kyrkofadern, Augustinus, verk ”Gudsstaten”.

Under denna föreläsning får du stifta bekantskap med de filosofiska åskådningar och vetenskapliga verksamheter, t.ex. inom medicinen, som utvecklades i det islamska riket under medeltiden.

Under denna föreläsning får du lära dig vad som menas med renässans, och vad som särskilde denna epok från medeltiden. Du får även stifta bekantskap med några av de viktigaste renässansfilosoferna och humanisterna.

Under denna föreläsning får du en bred och överskådlig introduktion till det sena 1700-talets och det tidiga 1800-talets två epoker, upplysningen och romantiken, vad gäller filosofi, vetenskap och politiskt tänkande.

Under denna föreläsning får du kännedom om vad postmodernismen innebär, inom vilka områden som denna idéströmning fick betydelse samt en introduktion till några viktiga postmodernistiska tänkare.
Vi erbjuder naturligtvis besök i våra andra ämnen också. Kontakta oss för att få veta mer om det ämne ni är intresserade av!

Kontaktperson

Henrik Brissman, studievägledare

E-post henrik.brissmankultur.luse

Telefon 046–222 46 99

Rum LUX:C311

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-07-02