Förlags- och bokmarknadskunskap

Förlags- och bokmarknadskunskap är ett forskningsämne inriktat mot alla aspekter av bokens samhälle: Förlag, bokmarknad, försäljningssystem, digitalisering av böcker, läsning, litteraturens plats i samhället, sociala, ekonomiska och praktiska aspekter av böcker och litteratur. Systervetenskaperna litteratursociologi och bokhistoria är tätt sammankopplade med ämnet även om Förlags- och bokmarknadskunskap till sin natur är främst inriktat mot samtiden. Inom avdelningen har vi under senare år forskat om bästsäljare, litteraturens värden, barnkulturens värden på 1970-talet, bokhandel och bokförsäljning, litterära celebriteter, den svenska bokmarknadens gyllene år 1945–1970 och kriminallitteratur på en rad olika sätt, utifrån det senaste decenniets deckarvåg. Pågående och planerade forskningsprojekt behandlar bland annat handeln med böcker historiskt och hur digitaliseringen påverkar spridningen, Gérard Genettes paratext-begrepp och hur det kan brukas, kriminallitteraturen som kulturekonomiskt fält, litterär turism och den internationella bokmarknadens utveckling. Ämnet är tvärvetenskapligt i sin karaktär och samarbete finns exempelvis med litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, och etnologi men även med förlags- och bokmarknadsämnet i Stockholm och Uppsala. Avdelningen har långvariga upparbetade kontakter internationellt framför allt via Publishing Studies i Storbritannien (bl.a. Oxford Brookes, Stirling, UC London, Kingston i London, Napier i Edinburgh, Edinburgh University) samt även i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Slovenien och Kroatien. Därtill finns det ett stort nätverk inom ramen för internationell bokhistoria via The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP). Kontakter finns även med ämnet Scandinavian studies i främst USA, via Society for the Advancement of Scandinavian Study (SASS).

Böcker (5 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (15 st)

Bokkapitel (25 st)

Encyklopediartiklar (8 st)

Konferensbidrag (17 st)

Recensioner (13 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (16 st)

Tidningsartiklar (8 st)

Övrigt (36 st)

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15