Studenter om praktiken

Beatrice gjorde sin praktik på textil­museet i Borås

  ...jag som modevetare har en bred, tvärvetenskaplig kunskap och kompetenser som lämpar sig bra för arbete på museum.

Var hade du din praktik?

Textilmuseet i Borås.

Varför sökte du en plats där?

Jag sökte dit då jag är väldigt intresserad av museiverksamheten och deras arbete med utställningar särskilt inriktade mot mode och textil. Jag ville få en inblick i hur arbetet med utställningsproduktion gick till.

Hur såg ditt uppdrag ut?

Mitt uppdrag var att bidra med research och text-och-bildmaterial till museets kommande modebasutställning.

Beskriv några av dina arbetsuppgifter

Skriva en modehistorisk översikt över tidperioden 1930-1979. Ta fram relevant bildmaterial från museets bibliotek/arkiv. Skapa gästinlägg till museets instagram-konto kopplat till mitt arbete.
Vad tar du främst med dig ifrån din praktikperiod?

Att jag som modevetare har en bred, tvärvetenskaplig kunskap och kompetenser som lämpar sig bra för arbete på museum. Och att modevetarens förmåga att se samband mellan olika fält (ex. mellan samhälle, konst och mode) är unik och högst relevant för produktionen av utställningar. Jag tar även med mig erfarenheten av att skriva mot en viss typ av publik, att producera material som många kan ta till sig.

Kan du tänka dig att arbeta med det i framtiden?

Jag hade en mycket positiv upplevelse av arbetet på Textilmuseet och kan definitivt tänka mig att arbeta med denna typ av uppgifter i framtiden.

Har du någon kontakt med din praktikvärd nu efteråt?

Jag har haft kontakt med min handledare efteråt, och vi planerar för att jag ska få vara med vid själva uppbyggnaden av utställningen i höst så att jag kan få lite mer praktisk erfarenhet, då jag gick miste om den typen av arbetsuppgifter i och med pandemin och distanspraktik.

Alva gjorde sin praktik på en webbyrå

  Har alltid haft ett intresse för marknadsföring och detta är kopplat till det, då de hjälper företag att ta fram kommunikationsplaner, film, foto, grafisk profil etc.

Var hade du din praktik?

Jag hade min praktik på en webbyrå som hjälper företag att digitalisera sina verksamhet, de tar även hand om sociala medier för företag/content creating.

Varför sökte du en plats där?

Har alltid haft ett intresse för marknadsföring och detta är kopplat till det, då de hjälper företag att ta fram kommunikationsplaner, film, foto, grafisk profil etc.

Hur såg ditt uppdrag ut?

Jag fick en egen kund jag hjälpte att ta fram kommunikationsplan + grafiskt innehåll till. Utöver det skrev jag mycket inlägg för sociala medier! 

Beskriv några av dina arbetsuppgifter

Planera inlägg för sociala medier + ta fram en kommunikationsplan. I kommunikationsplanen fick jag hjälpa ett företag att hitta sina värdeord, tonalitet och användning av sociala medier bland annat.

Vad tar du främst med dig ifrån din praktikperiod?

Vilka otroligt trevliga arbetsplatser det finns! Trivdes så bra på kontoret men givetvis även hur man jobbar med kunder och ville stor efterfrågan hjälp med kommunikation har.

Kan du tänka dig att arbeta med det i framtiden?

Absolut! Vill lära mig ännu mer om kommunikation och funderar på om jag ska läsa några kurser inom det efter examen.

Har du någon kontakt med din praktikvärd nu efteråt?

Vi har kontakt och planen är att ge mig en fulltids anställning efter examen!

Catharina gjorde sin praktik hos en influencer

  ...jag ansvarade för att fotografera och filma hennes innehåll, att göra en deadline så alla uppgifter hann göras...

Var hade du din praktik?

Jag hade min praktik hos en influencer.

Varför sökte du en plats där?

Jag sökte plats där för jag har ett intresse inom PR och tänkte att det kunde gynna mig i framtiden.

Hur såg ditt uppdrag ut?

Om du menar den specifika uppgiften, så planerade jag och genomförde en kampanj hos henne.

Beskriv några av dina arbetsuppgifter

Jag kommunicerade med hennes följare på sociala media och företag som ville samarbeta med henne, jag ansvarade för att fotografera och filma hennes innehåll, att göra en deadline så alla uppgifter hann göras, var med på möten med potentiella samarbetspartners etc.

Vad tar du främst med dig ifrån din praktikperiod?

Främst tar jag med mig att man inte ska döma ett jobb innan man faktiskt arbetat där, då det låg mycket arbete bakom kulisserna som jag inte hade någon aning om. Det var dessutom kul att kunna använda sin kreativa sida.

Emma gjorde sin praktik på Fredriksdal museer och trädgårdar

  ...praktiken hade stort fokus på mode och konsumtion, men även kommunikation och framställning av visuellt material.

Var hade du din praktik?

Fredriksdal museer och trädgårdar.

Varför sökte du en plats där?

Efter egna försök till att hitta praktikplats sökte jag de som gick att söka genom skolan. Jag sökte just Fredriksdal som förstahandsval för att jag blev intresserad av uppgiften och temat som skulle undersökas samt att praktiken hade stort fokus på mode och konsumtion, men även kommunikation och framställning av visuellt material.

Hur såg ditt uppdrag ut?

Mitt uppdrag var att undersöka hur modet var i Helsingborg 1972, vad de bar för kläder och var konsumerades kläder. Materialet skulle sammanställas för att kunna användas till skyltning i utställningen samt material för de guidade turer de har på museet. Uppdraget var även att komma med skyltningsförslag till utställningen.

Beskriv några av dina arbetsuppgifter

Mina arbetsuppgifter grundade sig i att samla material som vidare skulle sammanställas till sammanhanget. Materialet samlades in genom arkivsök i dagstidningar från det specifika året samt intervjuer med personer från Helsingborg då fokus låg i att få fram de personliga berättelserna till guide-materialet. Det samlade materialet skulle både vara visuellt och informativt, så mycket av arbetet var även att skapa denna presentation av materialet som blev i ett digitalt tidningsformat.

Vad tar du främst med dig ifrån din praktikperiod?

Jag har fått en större inblick i museibranschen som jag inte hade tidigare och har insett modets roll i att nå fram och hitta människors historier och levnadssätt i samhället man undersöker. Detta har vi tidigare förstås sett inom utbildningens ramar, men att få praktiskt utföra det för ett uppdrag gav en ny inblick i det.

Kan du tänka dig att arbeta med det i framtiden?

Praktiken har gett mig mer bekräftelse i att jag vill arbeta inom någon form av visuell kommunikation som jag delvis fick utföra, men just museibranschen är inget som jag specifikt tror jag vill arbeta inom då mitt intresse ligger mer inom marknadsföring inom sälj, detaljhandel och mer samtida perspektiv än det historiska som museum har.

Har du någon kontakt så här efteråt med din praktikvärd?

Har ingen kontakt för tillfället, men har talat om kontakt i framtiden specifikt i samband med när utställningen kommer äga rum 2022 för att få se deras process med att färdigställa utställningen samt att komma och se utställningen.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-04-01