Etnologiseminariet

Etnologiseminariet är ett forskarseminarium som hålls ca sex gånger per termin. Det etnologiska fältet definieras brett, både kronologiskt och tematiskt. Seminariet är öppet också för forskare från andra discipliner, t.ex. Idé- och lärdomshistoria, Konsthistoria och visuella studier, Museologi och Biblioteks- och informationsvetenskap. De flesta som deltar på etnologiseminariet är doktorander eller disputerade forskare men det är också öppet för masterstudenter och andra intresserade. Seminariets språk är vanligtvis svenska men ibland också engelska.
Inga kommande händelser för tillfället

Kontaktinformation

Thomas O'Dell
Professor, Avdelningen för etnologi

Telefon
046–222 76 87

E-post
Thomas.O_Dellkultur.luse