Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Institutionen för kulturvetenskapers webbplats

Institutionen för kulturvetenskaper står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här redogörelsen beskriver hur www.kultur.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Vissa länkar som ligger i ramverket har felaktig title-text och uppfyller inte 2.4.4 som säger "Skriv tydliga länkar".
  • CSS-formulär används inte i alla element och uppfyller inte 1.3.1. som säger "Ange i kod vad sidans olika delar har för roll".
  • Vissa symboler som ligger i ramverket har ingen alt-text och uppfyller inte 1.1.1 som säger "Beskriv med text allt innehåll som inte är text".
  • En del iframe-element saknar title. Fält för title i iframe-elementet saknas i nuläget i webbverktyget.
  • Vissa rubriker har fått fel rubriknivå enligt den hierarkiska strukturen (H1, H2, H3 osv.)
  • Videoklipp som vi publicerat på våra webbplatser, före 23 september 2020, saknar textning och syntolkning.

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Vi har nyligen implementerat nya webbmallar och har ambitionen att under 2022 se över brister i tillgänglighet och åtgärda kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Institutionen för kulturvetenskapers webbplats. Senaste bedömningen gjordes den 7 april 2022.

Vi har använt webbläsartilläggen WAVE Web Accessibility Evaluation Tool samt AccessMonitor vid utvärderingen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Institutionen för kulturvetenskapers webbplats i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta webbansvarig Åsa Lundgren, asa.lundgrenkultur.luse. Svarstiden är normalt två dagar. Du kan även ringa på 046-222 41 02.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta webbansvarig Åsa Lundgren på asa.lundgrenkultur.luse så att vi får veta att problemet finns och kan försöka åtgärda dem.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Övrigt

Om du vill använda funktionen navigera med tab-knappen, rekommenderar vi att du använder webbläsaren Chrome.
 

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 april 2022.

Kontaktinformation

Åsa Lundgren, kommunikatör och webbansvarig E-post: asa.lundgrenkultur.luse
Telefon: 046-222 41 02
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2022-04-07