Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Institutionen för kulturvetenskapers webbplats

Institutionen för kulturvetenskaper står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här redogörelsen beskriver hur www.kultur.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Bilder i bildspel saknar alt-texter. WCAG 1.1.1 (A) som säger "Beskriv med text allt innehåll som inte är text".
  • Vissa länkar har felaktig title-text och uppfyller inte 2.4.4 som säger "Skriv tydliga länkar".
  • Länk saknas för att gå direkt till huvudinnehållet och uppfyller inte 2.4.1 (A) som säger "Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll".

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så snart som Humanistiska och teologiska fakulteternas webbplatsmallar har uppdaterats.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Institutionen för kulturvetenskapers webbplats. Senaste bedömningen gjordes den 12 november 2019.

Vi har använt webbläsartilläggen WAVE Web Accessibility Evaluation Tool samt AccessMonitor vid utvärderingen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Institutionen för kulturvetenskapers webbplats i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta webbansvarig Åsa Lundgren, asa.lundgrenkultur.luse. Svarstiden är normalt två dagar. Du kan även ringa på 046-222 41 02.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta webbansvarig Åsa Lundgren på asa.lundgrenkultur.luse så att vi får veta att problemet finns och kan försöka åtgärda dem.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Övrigt

Om du vill använda funktionen navigera med tab-knappen, rekommenderar vi att du använder webbläsaren Chrome.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 november 2019.

Kontaktinformation

Åsa Lundgren, kommunikatör och webbansvarig

E-post: asa.lundgrenkultur.luse
Telefon: 046-222 41 02