Samverkansaktiviteter

Skolsamverkan

Du som är lärare eller studie- och yrkesvägledare är välkommen att kontakta oss för att diskutera vilken typ av samverkan som passar bäst för er. Vi erbjuder både besök här hos oss på universitetet och att vi besöker er på er skola. Se mer information om dessa båda alternativ här nedan.

Besök en föreläsning
Skolbesök
Aktiviteter vid Lunds universitet och Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanist- och teolgodagarna (HT-dagarna)
Detta evenemang är årligen återkommande och hit är gymnasieskolor särskilt välkomna och kan förboka föreläsningar för att vara säkra på att få plats. På HT-dagarna föreläser forskare på ett för året valt tema. Läs mer här: Humanist- och teologdagarna

Att vägleda till studier i humaniora, teologi och samhällsvetenskap
Under senhösten inbjuder Humanistiska och teologiska fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet till en kostnadsfri heldagskonferens, som vänder sig till dig som vägleder gymnasieelever eller vuxna till kommande studier på universitet och högskola! Läs mer om konferensen här: Att vägleda till studier i humaniora, teologi och samhällsvetenskap
 

Inspirationsdagarna för gymnasister
Varje år i november bjuds gymnasieskolor in till inspirationsdagar vid Lunds universitet. Institutionen för kulturvetenskaper finns på LUX och våra studievägledare håller i informationspass om våra ämnen: Inspirationsdagarna

Öppet hus vid Lunds universitet
Lunds universitet erbjuder Öppet hus-evenemang både i Lund och på Campus Helsingborg. Läs mer om Öppet hus här: Öppet hus vid Lunds universitet

Skolsamverkan vid Lunds universitet
Läs mer om andra skolsamverkansaktiviteter som erbjuds vid Lunds universitet: Skolsamverkan vid Lunds universitet
 

Personer sitter i en föreläsningssal och lyssnar till en föreläsare.
Informationspass under Inspirationsdagarna 2017.

Kontaktperson

Henrik Brissman, studievägledare

E-posthenrik.brissmankultur.luse

Telefon 046–222 46 99

Rum LUX:C311

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-07-03