Silja Wendt, intermediala studier och MACA

Silja kommer från norra Tyskland och viljan att plugga utomlands ledde henne till Lund.
– Jag hade verkligen ingen bestämd plan. Jag var redan mycket intresserad av språk och kommunikation och fram för allt av kultur och jag visste att jag ville göra något humanistiskt. För mig har det alltid varit viktigt att det som jag läser är spännande och applicerbart på mitt eget liv och mina egna intressen, tex TV-produktion och kulturella värderingar. – Mina första kurser inom intermediala studier handlade mycket om reklam och semiotik. Jag tyckte diskussionerna i klassen var mycket spännande och utmanande. Ämnet kändes väldigt relevant, inte minst när det gäller mitt intresse för kommunikation. Vi lärde oss grundprinciper för hur ett budskap sänds och mottages i olika kontexter och hur de kan appliceras när som helst i vardagslivet. Det var därför jag bestämde mig att läsa vidare i denna riktning och ta en kandidatexamen med intermediala studier som huvudämne. Silja vill gärna rekommendera andra att läsa intermediala studier.
– Om man har intresse av kommunikation och meningsskapande tycker jag att det är en bra idé att läsa intermediala studier! Jag har kunnat tillägna mig teorier och system som hjälper mig att förstå hur människor kommunicerar och hur kulturella beteenden och meningsskapande sker. Man kan även kombinera ämnet med andra ämnen man är intresserad av och på så sätt skapa sin egen unika profil. Jag läste bland annat kurser inom projektledning och strategisk kommunikation.
Att läsa intermediala studier kräver en hel del inläsning. Silja poängterar att ämnet grundas på många sociokulturella och lingvistiska och semiotiska teorier och att det innebär mycket egen läsning, vilket kräver en del självdisciplin och tid. – Dock ger det den stora fördelen att kunna lägga upp dagarna själv till en väldigt stor del. Jag har till exempel alltid kunnat gå på mina favoritpass på gymmet och har varit mycket aktivt inom nationslivet, vilket var väldigt viktigt för mig och gav mig balans och ork till pluggandet. När det gäller ett yrkesliv efter studier inom intermediala studier tänker Silja att det handlar om jobb där budskapsförmedling är relevant.
– Även om det är osäkert inom vilket yrke man kommer att hamna, så har kunskapen som man lär sig om hur informationsutbyte fungerar på ett mer teoretiskt sätt en väldigt bred användbarhet i alla olika vardagssituationer. Jag skulle kunna tänka mig yrken inom Public Relations, presentationer, grafisk design och liknande – områden där det är viktigt att få fram rätt budskap. – Jag tycker det är viktigt att lära sig metoder om hur man kan bemöta problem och diskussioner och utmana sina egna och andras tankemönster. Jag har definitivt lärt mig mycket om det och tycker att det är färdigheter som är viktiga oavsett vilket jobb man får.
Man har definitivt varierande möjligheter och kan följa sina egna intressen när det gäller utbildning och framtida jobb. Intermediala studier har en väldigt tvärvetenskaplig profil, som passade i alla fall mig väldigt bra. När Silja lämnade studierna på grundnivå med en kandidatexamen i intermediala studier reste hon i några månader och läste sedan vidare på avancerad nivå inom masterprogrammet MACA – Master’s programme in Applied Cultural Analysis. Hon berättar om MACA att programmet innehåller mycket etnologiska metoder som syftar till att utföra kulturanalytiska projekt som löser sociokulturella problem åt till exempel företag.
– Denna utbildning kompletterade mina studier inom intermediala studier bra. Dessutom är det ett internationellt program och jag har lärt mig mycket om olika kulturer och fått många kontakter i andra länder genom mina klasskamrater. Nu väntar arbetslivet och Silja söker jobb.
– Jag har precis avslutad min masterutbildning och söker för närvarande jobb, helst inom området interkulturell kommunikation, då jag har skrivit min masteruppsats kring detta ämne.  Jag har än så länge sökt jobb i Tyskland som forskningsassistent, men även som projektledare inom kultursektorn och vid ett planeringskontor.

Ett år senare. Vad gör du nu?

– Jag har precis flyttat till Hamburg och börjat jobba som Project Management Trainee för ett mindre företag som hjälper andra företag att kommunicera bättre på internationell nivå genom att erbjuda översättningstjänster och kommunikationsträning. Här kan jag använda mina kunskaper inom kommunikation och organisation, samtidigt som jag kan stanna kvar i en internationell miljö. – Innan jag hittade detta jobb frilansade jag mycket samtidigt som jag sökte permanent jobb. Även om frilans inte alltid känns säkert, så har jag kunnat bygga på min utbildning väldigt bra och fick chansen att samla spännande erfarenheter tillsammans med olika företag. Jag jobbade mycket med företaget jag gjorde praktik hos och kunde utveckla mina intressen och kunskaper inom internationell kommunikation och organisation. Insikter från intermediala studier har dykt upp och hjälpt mig oftare än vad man tror. Att kunna få fram rätt budskap i rätt kontext och att kunna byta perspektiv och förstå kommunikation – det hjälper mig i nästan varje livs- eller jobbsituation.


Publicerat 2018-08-22.

Porträttbild

Namn: Silja Wendt
Utbildning: Kandidatexamen i intermediala studier, kurser inom projektledning och strategisk kommunikation, masterexamen i tillämpad kulturanalys (MACA)
Jobb: Project Management Trainee, Hamburg, Tyskland
 

Läs om utbildningen i intermediala studier här

Läs om masterprogrammet MACA här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-03-25