HEX

HEX – Humanistisk Experimentgrupp

Experimentgruppen består av en grupp forskare från olika ämnen vid de humanistiska och teologiska fakulteterna som samarbetar om att försöka hitta nya tvärvetenskapliga och kvalitetshöjande former för humaniora. I arbetet ingår även experiment med nya gestaltningsformer för humanistisk forskning. Syftet med HEX är att experimentera med nya gestaltningsformer för humanistisk forskning, samt att hitta nya kvalitetshöjande tvärvetenskapliga former för densamma. Ett led i arbetet är att skapa kontakter och samarbeten såväl inom Humanistisk och teologiska fakulteterna som med universitetet i övrigt samt med externa aktörer. Strategin har varit att i första hand etablera en tvärvetenskaplig grupp bestående av unga disputerade forskare från olika humanistiska ämnen.

Verksamheten startade i januari 2005, med ekonomiskt stöd från Erik Philip Sörensens stiftelse. Idag finansieras HEX med medel från humanistiska och teologiska fakulteterna. Arbetet startade genom att gruppen helt enkelt utgick från ett begrepp som kunde analyseras genom olika ingångar. Begreppet blev ”virtualitet”. Resultatet av detta arbete finns utgivet i en antologi. Skriften har sedan följts upp av andra publikationer, senast antologin “Förgängligheter”. Parallellt har en rad andra verksamheter initierats. Dessa är inriktade på att söka efter nya kommunikationsformer och vägar för det vetenskapliga arbetet. Den humanistiska forskningens gestaltningsformer ställs i fokus, bland annat genom en rad delprojekt som sker i samarbete med till exempel videokonstnärer och musiker, därtill i samverkan med institutioner såväl inom som utanför universitetet. Är du knuten till Humanistiska och teologiska fakulteterna och har någon idé som du tycker kunde vara intressant för HEX, maila i så fall gärna Thomas Kaiserfeld, prefekt på Institutionen för kulturvetenskaper, thomas.kaiserfeldkultur.luse.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-06-16