Mentorsverksamhet (SI)

Supplemental Instruction

Vad gör mentorerna?

Institutionen har mentorer (SI-ledare), för några av våra kurser och program, som driver frivilliga studiegrupper som ett komplement till föreläsningar och övningar. Du är välkommen att delta i en mentorsgrupp där du får möjlighet att snabbt träffa kurskamrater att studera tillsammans med. Gruppen leds av en student som redan har läst just ditt ämne och som gärna delar med sig av vad han/hon har lärt sig i ämnet.

På mentorsmötena kan ni som är studenter bestämma vad ni vill ta upp, vad ni fastnat på, eller vad ni tycker har varit svårt. Ni arbetar er fram till svaren tillsammans i gruppen. På mentorsmötena presenteras ingen ny kunskap, utan ni får en chans att diskutera innehållet i föreläsningarna, kurslitteraturen och era egna anteckningar. Mentorn blir en hjälp för er i gruppen i hur man angriper problem och hur man tänker och arbetar i ämnet.

Undersökningar visar att om du deltar regelbundet i mentorsmöten ökar du dina chanser att klara av dina studier, du kan få högre betyg och bättre förståelse av kursinnehållet. Du utvecklar dessutom ett effektivare sätt att bedriva dina studier på, något som också kan komma att påverka dina framtida studieresultat på ett positivt sätt.

Välkommen att delta i mentorsmötena!

Kontaktinformation

Marie Larsson, studievägledare och metodhandledare för mentorerna

E-post Marie.Larssonkultur.luse

Telefon 046–222 79 55

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2023-06-09