Jämställdhet och likabehandling

Arbetet för jämställdhet och likabehandling är en förutsättning för bibehållen och ökad kvalitet i universitetets forskning och utbildning. En jämn könsfördelning, ett systematiskt arbete för jämställda arbets- och studieförhållanden och en reflekterad och öppen hållning inför mångfaldens alla möjligheter är grundstenar i det moderna vetenskapliga och pedagogiska arbetet.

HT-fakulteternas jämställdhets- och likabehandlingsplan, bygger på gällande lagstiftning, med diskrimineringslagen som grundval, samt följer Lunds universitets centrala policy och likabehandlingsplan för studenter och universitetets rättighetslista. Planen är ett av flera instrument för HT:s institutioner när det handlar om att integrera jämställdhets- och likabehandlingsarbetet utifrån den egna arbetsplatsens behov och förutsättningar.

Läs mer om jämställdhet och likabehandling på Humanistiska och teologiska fakulteternas webb

Guide för studenter vid HT-fakulteterna om...

...diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-07-02