Miljöhumaniora

Forskningsnoden för miljöhumaniora bedriver forskning och utbildning inriktad mot dagsaktuella samhällsfrågor inom miljö- och klimatområdet. Den strävar efter att förstå och förklara politiska, kulturella, sociala, historiska, estetiska och språkliga dimensioner av exempelvis hållbar utveckling, naturresurser, miljöpolitik och miljöteknik. Ett övergripande syfte med noden är att bidra med kritisk kunskap om kopplingarna mellan människor, samhällsinstitutioner och miljön. Forskningen och utbildningen är återkommande tvärvetenskaplig genom att de engagerar en rad olika humanistiska ämnen som etnologi, bibliotek- och informationsvetenskap, konsthistoria och visuella studier samt idé- och lärdomshistoria. I noden ingår därtill tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar en rad natur- och samhällsvetenskapliga ämnen.

Som plattform för noden fungerar framför allt doktorandkursen ”Cultural Critique of Sustainability”. Kursen fokuserar på hållbarhet som en kulturell fråga från två kompletterande perspektiv. Dels har hållbarhet blivit ett diskursivt objekt som kan och bör göras föremål för kritik från en rad humanistiska utgångspunkter: begreppshistoria, diskursanalys samt historisk, politisk och kulturell kontextualisering. Del fungerar hållbarhet som en analytisk lins och ett politiskt mål som implicerar en genomgripande kritik av den moderna kulturen i dess historiska, antropologiska, språkliga och estetiska uttryck. Fokus i kursen riktas mot hållbarhetsfrågor inom markanvändning, natur och miljö.

Kontaktpersoner

Kalendarium

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2024-01-17