Person

Henrik Brissman

Lärare, forskare

 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Studievägledare

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Avdelningen för musikvetenskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post henrik.brissmankultur.luse

Telefon
046–222 46 99 (lärare, studievägledare)
0–222 46 99 (forskare)

Rum LUX:C311

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

född 1967, fil.dr, forskare i idé- och lärdomshistoria samt utbildningsadministratör och studievägledare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

I min roll som studievägledare vägleder jag studenter i idé- och lärdomshistoria och modevetenskap. Jag svarar på alla tänkbara frågor och funderingar kring studier och studiesociala frågor.

I min roll som utbildningsadministratör bistår jag med allehanda uppgifter, såsom LADOK-hantering, kursintyg, beställningar, lokalbokning, kompendieförsäljning m.m.

Henrik Brissman

Lärare, forskare

 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Studievägledare

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Avdelningen för musikvetenskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post henrik.brissmankultur.luse

Telefon
046–222 46 99 (lärare, studievägledare)
0–222 46 99 (forskare)

Rum LUX:C311

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15