Person

Henrik Brissman

Lärare, forskare

 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Studievägledare

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Avdelningen för intermediala studier
 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Avdelningen för musikvetenskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post henrik.brissmankultur.luse

Telefon
046–222 46 99 (lärare, studievägledare)
0–222 46 99 (forskare)

Rum LUX:C311

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

född 1967, fil.dr, forskare i idé- och lärdomshistoria samt utbildningsadministratör och studievägledare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Humanioras samhällsrelevans i Sverige 1945-1980

Syftet med projektet är att diskutera och analysera humanioras samhällsrelevans med utgångspunkt från humanisternas intellektuella ideal och praktiker i förhållande till samhällsutvecklingen samt vilken roll och vilka funktioner som tillskrevs humaniora av externa intressenter. Betoningen ligger på humanisters intresse för samhällsutveckling, snarare än på de humanistiska ämnenas interna förlopp. Projektet har en relevans och koppling till den aktuella forskningen och debatten kring humaniora, t.ex. forskningsprojektet ”Humanisterna och framtidssamhället”, studentprojektet ”Projekt Athena” och Svenskt Näringslivs rapport ”Konsten att strula till ett liv”.
Projektet är en vidareutveckling av min avhandling "Mellan nation och omvärld" (2010) som bland annat innehåller ett kapitel om Humanistiska fonden (grundad 1927), en organisation som kom att utgöra en föregångare till Humanistiska forskningsrådet, som bildades 1959.
Projektets frågeställningar lyder: Vilka synsätt hade humanistiska forskare på humanioras roll i samhället i Sverige under perioden 1945-1980, och vilka intellektuella ideal manifesterades i anslutning till deras självbild under perioden? Vilken roll och vilka funktioner tillskrevs humaniora i samhället av externa intressen såsom politik, förvaltning, näringsliv och kultur?

Böcker (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

I min roll som studievägledare vägleder jag studenter i idé- och lärdomshistoria och modevetenskap. Jag svarar på alla tänkbara frågor och funderingar kring studier och studiesociala frågor.

I min roll som utbildningsadministratör bistår jag med allehanda uppgifter, såsom LADOK-hantering, kursintyg, beställningar, lokalbokning, kompendieförsäljning m.m.

Henrik Brissman

Lärare, forskare

 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Studievägledare

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Avdelningen för intermediala studier
 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Avdelningen för musikvetenskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post henrik.brissmankultur.luse

Telefon
046–222 46 99 (lärare, studievägledare)
0–222 46 99 (forskare)

Rum LUX:C311

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15