Forskarseminarium för medierad kultur och information

Vid Seminariet i medierad kultur och information diskuteras forskning som genomsyras av en kritisk analys av digitaliseringen av kultur och samhälle. Detta inkluderar forskningsteman såsom kulturarvsinstitutioner, informationens infrastruktur, kulturpolitik, konsumtion och digitalt vardagsliv, förändrade litteraciteter, materiell kultur, biohacking, estetiska och konstnärliga uttrycksformer. Dessa teman utforskas bland annat genom etnografi, digitala, visuella liksom mer explorativa metoder. Seminariet i medierad kultur och information är även det centrala seminariet för forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap.
Inga kommande händelser för tillfället

Kontaktinformation

Olof Sundin
professor, Avdelningen för ABM och digitala kulturer

Telefon
046-2220966

E-post
Olof.Sundinkultur.luse