lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt

Besöksadress:
LUX
Helgonavägen 3, Hus C
223 62 Lund

Leveransadress:
Helgonavägen 3
Entré D
223 62 Lund

Postadress:
Box 192
221 00 Lund

Fakturaadress:
Box 188
221 00 Lund

Hämtställe: 30

Telefonnummer:

 • Prefekt: Monica Libell, 046–222 09 48
 • Bitr. prefekt forskning och forskarutbildning: Olof Sundin, 046-222 09 66
 • Stf prefekt: Olof Sundin, 046-222 09 66
 • Administrativ chef: Christel Anderberg, 046-222 09 57
 • Studierektor: Björn Fritz, 046–222 09 44
 • Utbildningsadministratör: Valeria Naters, 046-222 31 40
 • Kommunikatör: Åsa Lundgren, 046-222 41 02
 • Avdelningsansvarig ABM och digitala kulturer: Jessica Enevold, 046–222 04 19
 • Avdelningsansvarig Bokhistoria: Gunilla Törnvall, 046–222 42 71
 • Avdelningsansvarig Etnologi: Charlotte Hagström, 046-222 68 15
 • Avdelningsansvarig Förlags- och bokmarknadskunskap: Sara Kärrholm, 046–222 33 35
 • Avdelningsansvarig Idé- och lärdomshistoria: Jonas Hansson, 046-222 41 93
 • Avdelningsansvarig Intermediala studier: Mikael Askander, 046–222 43 05
 • Avdelningsansvarig Konsthistoria och visuella studier: Cecilia Hildeman Sjölin, 046–222 33 61
 • Avdelningsansvarig Modevetenskap: Philip Warkander, 042–35 65 17 (Campus Helsingborg)
 • Avdelningsansvarig Musikvetenskap: Thomas Olsson, 046-222 32 75
 • Föreståndare Ljudmiljöcentrum: Sanne Krogh Groth, 046–222 58 09
 • Föreståndare Centrum för Öresundsstudier: Johanna Rivano Eckerdal, 046–222 30 35


Katalogadministratörer LUCAT: Valeria Naters och Henrik Brissman, kulturkultur.luse

Här finns kontaktinformation till våra studievägledare

Här finns fullständig kontaktinformation till all personal