Digitala kulturer

Digitala kulturer är ett nyinrättat forskningsämne vid Lunds universitet. Ämnet omfattar studier av kulturens och samhällets digitala utveckling i vid bemärkelse. Forskningen är inriktad mot både samtiden och historien och har kopplingar till flera andra forskningsmiljöer vid Lunds universitet: mediestudier, biblioteks- och informationsvetenskap, etnologi, visuella och intermediala studier. Forskningsmiljön inom digitala kulturer är mångfacetterad och under uppbyggnad med en nytillträdd professor i ämnet.

Fokus ligger både på digitaliseringens samhällskonsekvenser och på dess påverkan på kulturella, sociala, estetiska och historiska omvandlingsprocesser. Ibland heter det att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Men vilka konsekvenser får en sådan teknikdriven förändringsprocess? I vid bemärkelse handlar forskningsämnet digitala kulturer om att analysera och förstå det digitala samhällets utveckling (med en lång förhistoria) samt dess nuvarande och framtida konsekvenser. Ämnets forskare ägnar sig åt biohacking, uppkopplade hem och digitala husdrömmar, spelstudier, digital mediehistoria och mycket annat. Några av ämnets forskningsprojekt befinner sig i skärningspunkten mellan digital humaniora och mediestudier – i samarbete med Humanistlaboratoriet och plattformen DigitalHistory@Lund – andra ägnar sig åt digital teknik, social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Forskningsämnet använder sig därtill av en metodmässigt bred palett, från arkivstudier och intervju- och enkätstudier till digitala metoder och studier av dataflöden, utförda i samarbete med utvecklare där applikationer och mjukvara anpassas i forskningssyfte. Forskning i ämnet är därtill ofta kopplad till det kandidatprogram i digitala kulturer som erbjuds på grundutbildningsnivå, ett program som inbegriper en rad lärare och forskare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Forskningsämnet Digitala kulturer omfattar för tillfället ett flertal forskningsprojekt: Cash – Mänskliga rättigheter och social hållbarhet i övergången till ett kontantlöst samhälle (Formas), Uppkopplade hem och avlägsen infrastruktur. En etnologisk studie av nätverksbaserad hemelektronik och föreställningar om genomgripande digitalisering (Vetenskapsrådet), Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945-1989 (Vetenskapsrådet) och Moderna tider 1936 (Riksbankens jubileumsfond).

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2022-05-23