Torbjörn Andersson – Communicator, Identity and Access Management, IKEA

Torbjörn Andersson jobbar som Communicator på IKEA i ett team som heter Identity and Access Management. Arbetet är internationellt och han jobbar både i Sverige och Holland. Genom bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Work som specialiserar sig på studenter och nyutexaminerade akademiker fick han ett sommarjobb som kommunikationsassistent i ett kortare projekt för IKEA och det ledde vidare till det arbete han har idag.
 

Torbjörn jobbar till stor del med IKEA:s intranät – både med policies och access. IKEA är ett stort företag med ett enormt intranät och många användare. Intranätet skapades för 10-15 år sedan och har nu blivit för stort och komplext. Torbjörn jobbar bland annat med att se över behörigheter och se till att rätt användare får rätt behörighet och rätt tillgång till den information de behöver.
– Det är ett tidskrävande och intressant arbete. Det kräver mycket analys, berättar Torbjörn.

IKEA har varuhus och kontor över hela världen och all kommunikation i arbetet sker på engelska. Det krävs goda språkkunskaper men även en förståelse för kulturella skillnader i olika länder.
– Jag ska utforma kommunikation för hela världen utan att trampa någon på tårna. Det jag förmedlar ska fungera för en medarbetare i både Kina och USA.

Här tycker Torbjörn att han har nytta av sin humanistiska bakgrund.
– Jag är den enda på avdelningen som har en bakgrund inom humaniora. De flesta andra är systemvetare eller har läst datateknik. Jag för in det analytiska tänkandet i teamet. Jag får vara navet mellan de som använder och de som utvecklar intranätet.

Särskilt framhäver Torbjörn nyttan av det han fick lära sig under utbildningen med att skapa personas. En persona är en fiktiv karaktär som man skapar för att bättre kunna förstå sig på sin målgrupp.
– Man skapar en person och sätter upp mål, bakgrund och personlighetstyp samt ger personen ett namn, ålder och utbildning m.m. Sedan testar man sina idéer på denna person. Detta gör jag väldigt mycket i mitt arbete.

Arbetet är till stor del projektbaserat och här kommer även utbildningens många projektkurser till användning.
– Jag är van vid att vara medlem i olika team i olika projekt från min utbildning. Vi hade väldigt många olika cases och projekt under utbildningens gång och jag fick mycket erfarenhet av att jobba med många olika personer som har olika kunskaper. Det har varit väldigt användbart för mig i mitt nuvarande arbete.

Att arbeta delvis i Holland är intressant tycker Torbjörn.
– Det är intressant att se hur olika företagskultur kan fungera. Det är samma företag och samma arbetsuppgifter, men företagskulturen skiljer sig ändå väldigt mycket åt. I Sverige är det långa dagar och mycket att göra. Det är väldigt individuellt arbete och inte så mycket kontakt med andra medarbetare förutom i de möten där man stämmer av var i projektet man befinner sig. I Holland fungerar det helt annorlunda. Där träffas alla och pratar. De arbetar tillsammans i stora rum och hjälper varandra. Man drar nytta av varandras kompetenser på ett helt annat sätt än på kontoret i Sverige.

Torbjörn trivs bra med att jobba internationellt.
– I efterhand kan jag ångra lite att jag inte åkte på utbytesstudier under den valbara terminen i min utbildning. Hade jag fått göra om det hade jag nog valt att studera en termin utomlands för att få ett internationellt perspektiv i min utbildning. Det betyder mycket i arbetslivet sen. Hade jag fått backa bandet hade jag gjort om det.

TIPS!

Är du nyfiken på Academic Work kan du läsa mer om dem här: academicwork.se
Jobba på IKEA? Läs mer på IKEAs webb.


Publicerat 2017.

Porträttbild.
Foto: privat.

Namn: Torbjörn Andersson
Yrke: Communicator, Identity and Access Management, IKEA.
Utbildning: Kandidatprogram i digitala kulturer (HT 2012-VT 2015).
Valbar termin: Medie- och kommunikationsvetenskap, 30 hp.

Från och med 2 oktober 2017 har Torbjörn Andersson ny tjänst vid Massive Entertainment som Content Specialist.

Läs om utbildningen i digitala kulturer här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-04-01