lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 318 st)

Redaktörskap (5 av 247 st)

Artiklar (5 av 673 st)

Bokkapitel (5 av 1082 st)

Förord (5 av 21 st)

Encyklopediartiklar (5 av 26 st)

Konferensbidrag (5 av 542 st)

Rapporter (5 av 106 st)

Working papers (5 av 28 st)

Recensioner (5 av 352 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 221 st)

Tidningsartiklar (5 av 132 st)

Övrigt (5 av 72 st)