Alma Karlsson, masterprogram i ABM – museologi

Alma Karlsson kommer från Åland och började intressera sig för museer och kulturhistoria när hon en sommar efter gymnasiet började jobba på ett slottsmuseum. Nu läser hon sin andra termin av inriktningen museologi inom Masterprogram i ABM vid Lunds universitet.
 

– Jag började plugga direkt efter gymnasiet och när jag skulle söka utbildning första gången visste jag inte riktigt vad jag ville göra. Det blev en kurs om fotografi på Malmö Högskola. Men sommarjobbet på slottsmuseet var så roligt att jag började googla och söka information om jobb på museer och studier inom det. När hon sökte på nätet efter utbildningar som leder till jobb inom museer hittade Alma både masterprogrammet i ABM och ämnet etnologi. Hon sökte grundkursen i etnologi och det blev sedan hela fyra terminer inom det ämnet.
–  Jag kände mig hemma i etnologi väldigt snabbt. Det är ett brett ämne som har lärt mig analysförmåga och hur vi ser på människan. Du kan se på allt ur ett etnologiskt perspektiv.  – Jag har styrt min grundutbildning utifrån målet att jobba på ett museum så småningom och kombinerade etnologi med pedagogik och mediehistoria. Hon sökte efter sin grundutbildning till Masterprogrammet i ABM med inriktning mot museologi. Att museologi ingår i ett program tillsammans med två andra ämnen ser Alma positivt på.
– Jag ser att det är en fördel att studera museologi inom ett program där också biblioteks- och informationsvetenskap och arkivvetenskap ingår. ABM-ämnena samarbetar mycket och nu byggs till exempel många gemensamma kulturbyggnader som sammanlänkar dessa ämnen. Programmet är väl förankrat i yrkeslivet och ligger rätt i tiden. – Jag tycker också att det är roligt att få lära om de andra minnesinstitutionerna. Jag har varit så inriktad på museum men nu har jag intresserat mig mer även för de andra inriktningarna och hur man kan samarbeta mellan de olika institutionerna. Inom programmet läser studenterna vissa kurser gemensamt och vissa kurser som är specifika för den inriktning som de har valt.
– Jag tycker verkligen om de kurser vi har inom vår spårinriktning. Det är det skönt att gå från helklass till mindre klass och ha mer seminarier och dialog i undervisningen. Eftersom vi inte är så många blir samtalet väldigt öppet och det blir mycket diskussion. – Vi pratar mycket om det senaste som händer inom fältet och vart det är på väg samtidigt som vi också lär oss om tekniska och praktiska saker som databaser och att systematisera och katalogisera. Det är en bra balans. I de gemensamma kurserna läser studenterna sådant som är aktuellt för alla tre inriktningarna.
– Vi ställs alla inför samma utmaningar oavsett den inriktning vi valt. Nu är det mycket prat om digitalisering till exempel. Vi pratar om framtida och nuvarande problem som berör alla inriktningar. – Just nu läser vi en gemensam kurs för alla i pedagogik. Tidigare har jag tänkt att jag nog inte vill jobba med pedagogik inom museer men när jag gjorde min praktik på Kulturen inom etnologiutbildningen så tänkte jag om litegrann. Jag läste ju också en termin pedagogik i min grundutbildning, men den kursen var inte så praktiskt inriktad så det ska bli kul att lära lite mer om det nu. Alma berättar att bland de som läser M-spåret, museologi, finns en stor spridning i vilken typ av bakgrund man har och vilken typ av museum man inriktar sig mot.
– Det är främst en uppdelning i intresse för kulturhistoriska museer och konstmuseer. Vi som läser tillsammans kommer från många olika ämnen och med olika erfarenheter från tidigare studier. När Alma är klar med sin utbildning blir det kanske ett jobb med pedagogisk inriktning eller kanske satsar hon på att jobba med utställningsplanerande/-byggande.
– Inom museer är det ett brett spann av vad man kan jobba med, till exempel insamlande av material, intervjuer, hålla i museets program, guidning m.m. Trots att jag har etnologisk bakgrund tror jag inte att jag kommer att jobba med insamlande av material. Det finns så mycket som verkar kul, så vi får se vad det blir.


Publicerat 2019-04-02.

Porträttbild

Namn: Alma Karlsson
Utbildning: Masterprogram i ABM, inriktning museologi, 120 hp samt kandidatutbildning med etnologi, pedagogik och mediehistoria.
Praktik: Kulturen i Lund, programavdelningen (inom etnologiutbildningen)
Arbete: Jobbar timmar som guide på Kulturen i Lund
 

Läs om masterprogrammet i ABM här

Läs om utbildningen i etnologi här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-03-25