Tentamensanmälan

På kursens hemsida hittar du länken "Tentamensschema" där terminens tentor finns samlade. Ska du delta vid ett omtentamenstillfälle ska du anmäla dig via Ladok i Studentportalen. Från och med våren 2023 måste du anmäla dig till alla sals- och zoomtentor i ladok, såväl ordinarie som omtentor och uppsamlingstentor. Hör av dig till utbildningsadministratören för ditt ämne om du inte hittar den tenta du vill anmäla dig till, eller om du inte kan anmäla dig. 

Anmälningsperioden startar tre veckor före tentamenstillfället och stänger en vecka före tentan. 

Nyheter hösten 2023

Från och med hösten 2023

  • kan du komma maximalt en halvtimme för sent till salstentan. Efter 30 minuter låses dörrarna definitivt.
  • gäller inte LU-kortet som legitimation.

Se vilken identitetshandling som är giltig här.

Glöm inte att anmäla dig till din tenta i ladok.

Hitta din kursadministratör

Administratören kan hjälpa dig med registreringar och andra Ladok-ärenden.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2024-06-05