lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Katarzyna Herd och Lars-Eric Jönsson har fått forskningsbidrag beviljat från Crafoordska stiftelsen. Projektet ”Transfer Patterns in Swedish Football” handlar, i vidare bemärkelse, om karriärrörelser [...]

2019-06-11

Forskning om falska läkemedel

Etnologen Susanne Lundin leder ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om förfalskade läkemedel. [...]

2019-06-07

Grattis Lisa Olsson Dahlquist – nydisputerad i biblioteks- och informationsvetenskap!

Stort grattis till Lisa Olsson Dahlquist som 7/6 disputerade i biblioteks- och informationsvetenskap med avhandlingen "Folkbildning för delaktighet. En studie om folkbibliotekets demokratiska [...]

2019-06-04

Håkan Jönsson intervjuas om mjölk i Meny i P1

Håkan Jönsson skrev sin avhandling om mjölkens kulturhistoriska betydelse i Sverige. Nu intervjuas han i Meny i P1 som handlar om bland annat mjölkhistoria, mjölkpropaganda och vegetabiliska [...]

 

KALENDARIUM

Seminarium

Etnologiseminariet: Slutseminarium

2019-09-04 On   13:15 - 16:00

Seminarium

Etnologiseminariet: Kulturhistoriskt seminarium

2019-09-11 On   13:15 - 15:00

Seminarium

Etnologiseminariet

2019-10-02 On   13:15 - 15:00

Seminarium

Etnologiseminariet:

2019-11-13 On   13:15 - 15:00