lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Gabriella Nilsson, docent i etnologi, är en av flera forskare i Lund som har studerat hur de som är över 70 år lever under pandemin. Genom en webbenkät fick de in 1000 svar. [...]

2020-05-27

Stora historiepriset 2020 går till Gunnar Broberg

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2020 till Gunnar Broberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. [...]

2020-05-27

Samtidsdokumentation av Coronakrisen

Dokumentation av Samtida Sverige (DOSS) är ett nationellt nätverk som arbetar med samtidsdokumentation i museer och arkiv. Tillsammans med Nordiska museet har DOSS tagit fram en karta där de samlar [...]

2020-05-27

"Munskydd ger en känsla av att ha uträttat något"

Philip Warkander skriver om användandet av munskydd och drar paralleller till läkarnas ansiktsmasker under pesten på 1600-talet. Läs artikeln i Expressen [...]

 

KALENDARIUM

Seminarium

Online: Högre seminarium i musikvetenskap: Textseminarium

2020-06-02 Ti   13:15 - 15:00

Seminarium

INSTÄLLT! Text seminar

2020-06-04 To   15:15 - 17:00

Konferens

Onlinekonferens: Musikforskning i dag

2020-06-10 On   09:45 - 16:00