lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Susanne Lundin och Rui Liu har skrivit en artikel i The Conversation. Läs artikeln här. [...]

2019-06-19

De slår ett slag för käll-tillit

Källkritik känner alla till, men forskarna Jutta Haider och Olof Sundin vill slå ett slag för käll-tillit. – Det har funnits ett väldigt fokus på det kritiska. Eleverna går ut skolan med [...]

2019-06-19

”Vi vill inte användas för ’pinkwashing’” – intervju med nätverket HBTQ-LU

Mia Krokstäde som är koordinator för Centrum för Öresundsstudier intervjuas inom projektet Tellus tillsammans med tre andra medlemmar i nätverket HBTQ-LU. Läs mer om nätverket på bloggen. Läs [...]

2019-06-14

Beviljade medel för forskning om fotbollsspelare och karriär

Katarzyna Herd och Lars-Eric Jönsson har fått forskningsbidrag beviljat från Crafoordska stiftelsen. Projektet ”Transfer Patterns in Swedish Football” handlar, i vidare bemärkelse, om karriärrörelser [...]