lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

"Ljudmiljöcentrum i Lund utgör en knutpunkt för ett brett spektrum av akademiska och konstnärliga perspektiv på ljuden i tillvaron. Sanne Krogh Groth har nyligen tillträtt som föreståndare." [...]

2019-09-03

Collijnpriset 2019 till ABM-student

Årets Collijnpris går till ABM-studenten Karin Sandqvist för uppsatsen Dataartikelns roll i vetenskaplig kommunikation. [...]

2019-08-22

Moa Petersén intervjuades i australiensk radio om mikrochip

Moa blev under sommaren intervjuad av Radio ABC Melbourne om svenskar som mikrochippat sig. [...]

2019-08-16

”Debatten om det digitala vårdbesöket behöver fler röster” – debattartikel i Dagens Medicin

Kristofer Hansson och Hanna Rosengren har skrivit en debattartikel i Dagens Medicin där de argumenterar för att ett steg till att utvecklingen av den digitala vården kan ske i mer rättvisa former är [...]