lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Modevetenskaps Pernilla Rasmussen och Emma Severinsson går igenom veckotidningar från Allers från 1880-talet och framåt tillsammans med en stadsantikvarie i Helsingborg. [...]

2019-01-16

HT-samtal #64 – Mat och dryck

Anna Burstedt och Håkan Jönsson, båda etnologer, medverkar i podden HT-samtal och samtalar om mat och dryck tillsammans med Martin Degrell och Emma Hilborn. [...]

2019-01-11

Spikning: Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap, spikades 11/1 2019. Disputation äger rum 8/2 2019 kl. 13.15, i sal C121, LUX, Helgonavägen 3, Lund. Populärvetenskaplig [...]

2019-01-11

Beviljat bidrag från Vetenskapsrådet till Rachel Irwin

Grattis till Rachel Irwin som beviljats bidrag från Vetenskapsrådet inom utvecklingsforskning 2018. Rachel beviljas medel för projektet "Global hälsa ur ett svenskt och historiskt [...]