lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

I podden Vetenskap & Hälsa från Lunds universitet diskuteras forskning om stamceller. [...]

2019-11-12

Ny bok av Max Liljefors: War and Algorithm

Max Liljefors har tillsammans med Gregor Noll och Daniel Steuer utkommit med boken War and Algorithm som handlar om artificiell intelligens i krigföring. [...]

2019-11-04

Beviljade medel från Vetenskapsrådet

Stort grattis till Sanne Krogh Groth, Kristofer Hansson och Gabriella Nilsson som alla tre har beviljats medel från Vetenskapsrådet. [...]

2019-11-01

Pris från Vetenskapssocieteten i Lund till Jimmy Jönsson

Jimmy Jönsson, fil dr i idé- och lärdomshistoria, har fått Vetenskapssocieteten i Lunds pris, från Näringslivets fond för humanistisk forskning, för sin avhandling Den biologiska vändningen. Biologi [...]