lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Lisa Olsson Dahlquists avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap, spikades 10/5 2019. Disputation äger rum 7/6 2019 kl. 10.15, i sal B251, LUX, Helgonavägen 3, Lund. Populärvetenskapliga [...]

2019-05-10

Kulturarv som mötesplats eller gränsvakt – intervju med Lizette Gradén

Kan vi förstå kulturarv på nya sätt om vi ser migration och mobilitet som en del av vårt gemensamma arv? Kan kulturarvsfrågor skapa nya mötesplatser och på vilka sätt agerar de gränsvakt? Ett nytt [...]

2019-05-08

Katarzyna Herd intervjuas i en tysk artikel om unga forskare som skriver om fotboll i Europa

Artikeln är publicerad i tidskriften Der Tödlishe Pass. Artikeln kan läsas i pdf här Wo forschen sie denn? - Neue Einblicke in Fußballkulturen [...]

2019-04-26

"Svårt för humanister vid Lunds universitet att bli professor"

Artikel i Universitetsläraren om befordringsstoppet vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Läs artikeln här [...]