lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Tillsammans med företagsekonomen Lars Nordgren har etnologen Kristofer Hansson publicerat antologin Health Management – Vinst, värde och kvalitet i hälso- och sjukvård (2019 på Sanoma utbildning). [...]

2019-01-16

Reportage i Sydsvenskan om mode i Allers veckotidningar under 136 år

Modevetenskaps Pernilla Rasmussen och Emma Severinsson går igenom veckotidningar från Allers från 1880-talet och framåt tillsammans med en stadsarkivarie i Helsingborg. [...]

2019-01-16

HT-samtal #64 – Mat och dryck

Anna Burstedt och Håkan Jönsson, båda etnologer, medverkar i podden HT-samtal och samtalar om mat och dryck tillsammans med Martin Degrell och Emma Hilborn. [...]

2019-01-11

Spikning: Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

Fredrik Hanells avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap, spikades 11/1 2019. Disputation äger rum 8/2 2019 kl. 13.15, i sal C121, LUX, Helgonavägen 3, Lund. Populärvetenskaplig [...]