Nyheter

2020-12-16

Forskarutbildningsnämnden beslutade 7 december att Institutionen för kulturvetenskaper den 1 februari 2021 får utlysa följande fakultetsfinansierade doktorandanställningar: en i etnologi, en i konsthistoria och visuella studier och en i idé- och lärdomshistoria.

2020-12-15

Susanne Lundin, professor i etnologi, och Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap har fått projektmedel beviljat av MAW, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för ”Why do we choose the Internet instead of the doctor next door? The Internet as a site for medicines in grey zones.” Projektet tilldelades 5 miljoner i 3 år. Grattis!

2020-12-10

Erik Philip-Sörensens Stiftelse delade sammanlagt ut 2 000 000 kr till 8 forskare inom humanistisk vetenskaplig forskning.

2020-12-10

"Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunnar Broberg Kellgrenpriset för år 2020. Priset, som instiftades 1979 och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde."

2020-12-10

Moa kommer att använda tiden till att färdigställa sin bok om den amerikanske fotografen Jerry Uelsmann (8 månader under 2021).

2020-12-09

"Idag finns alla möjligheter att hacka sin egen kropp och hjärna. Biohacking handlar om att förändra sin egen inre och yttre miljö för ett hälsosammare och längre liv. Men vilka konsekvenser får det?"

2020-12-08

"Gunnar Broberg ville egentligen skriva sin doktorsavhandling om kattens historia, men det hade inte varit bra för karriären. Det fick bli Linné i stället. Sedan dess har han skrivit både kattens och nattens historia, och nu har han fått Sveriges största historiepris."

2020-11-27

"Luciatåg, julkonserter, julbord och släktträffar – risken är stor att mycket kring årets julfirande får ställas in eller göras annorlunda. Tråkigt för somliga men kanske en lättnad för andra, tror etnologen Charlotte Hagström."

2020-11-25

Boken Kulturarv i förändring som är ett samarbete mellan forskare i etnologi i Lund, Stockholm och University of Wisconsin vänder sig till studenter, forskare och professionella inom kulturarvssektorn.

2020-11-19

Moa Petersén, docent i digitala kulturer, och Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter, har fått pengar i Formas årliga öppna projektutlysning för projektet "Cash – Mänskliga rättigheter och social hållbarhet i övergången till ett kontantlöst samhälle".

2020-11-19

Emma Severinsson, lektor i modevetenskap, diskuterar kängor i allmänhet och Dr Martens i synnerhet i senaste Stil i P1.

2020-11-19

Susanne Lundin intervjuas i LUM om förtvivlan och medicinska resor "Varför tar svårt sjuka människor beslutet att köpa ny njure och genomgå transplantationen i ett land där de inte känner till sjukvården? Eller försätter sig själva i konkurs för att genomgå stamcellsbehandlingar som ännu inte har vetenskapligt stöd? Etnologen Susanne Lundin har rest världen över för att förstå hur denna kriminella handel med folks desperation uppstår."

2020-11-12

"Arbetshästen Philip Warkander blev Sveriges första doktor i modevetenskap. Att forska i ett nytt ämne beskriver han som att ständigt tvivla – något han också gör på den akademiska världens fokus på hårt arbete. För som kringflyttande forskare märkte han en dag att den klassiska mansfällan slagit igen – vänner och intressen utanför jobbet fanns inte längre kvar."

2020-11-12

Lynn Åkesson, professor i etnologi och föreståndare för LU Futura, har utsetts till ny ledamot i Riksbankens Jubileumsfonds styrelse. Den nya styrelsen börjar sitt arbete den 1 november 2020.

2020-11-10

Vetenskapsrådet har beviljat Stadsmuseet i Stockholm 12 mkr för projektet "Stadens ansikten. Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880-1930". Projektet löper 2021-2025 under ledning av docent Rebecka Lennartsson. I projektets advisory board sitter Solfrid Söderlind, prof. vid avdelningen för konsthistoria och visuella studier.

2020-11-05

Jonas Nordin, professor bok- och bibliotekshistoria, har fått beviljat bidrag från Vetenskapsrådet. 4 370 000 kr över tre år för projektet "Slyngelåren: Skandinavisk tryckfräckhet och boktryckerinäring ca 1760–1800". Stort grattis!

2020-10-30

Anna Burstedt, etnolog, talade onsdag 28 oktober i Nordegren & Epstein i P1 om korvstroganoff, husmanskost och hur mat anpassas över tid.

2020-10-30

I senaste avsnittet av Vetenskapspodden i P1 (sändes 23/10), "Bron och förbrödringen som kom av sig", talar Centrum för Öresundsstudiers föreståndare Johanna Rivano Eckerdal om de specifika corona-begränsningar som införts mellan Danmark och Sverige och om den kategori människor som under sommaren hade rätt att passera gränsen - ifall de hade rätt dokumentation om sin kärleksrelation - samt vad det kan ha för konsekvens för hur vi förstår oss själva i världen.

2020-10-26

I den här inspelningen får vi lyssna på ett samtal mellan medieforskaren Joanna Doona, etnologen Lars-Eric Jönsson och moderatorn Hanna Voog om humor och kris. Inspelat under Framtidsveckan på stadsbiblioteket i Lund, 15 oktober 2020.

2020-10-23

Charlotte Hagström, docent i etnologi, och har i sin forskning närmat sig cykling ur ett kulturvetenskapligt perspektiv. När hon skulle studera Cykelfrämjandets nybörjarkurser för vuxna tyckte hon att det såg så lustfyllt ut att hon valde att själv utbilda sig till instruktör. Nu är hon engagerad i att hjälpa fler att få möjlighet till frihet på cykel.