lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Porträttbild

Name: Renee Gonzalez
Education: Master's Programme in Applied Cultural Analysis
From: the USA