Anton Almer, masterprogram i ABM – arkivvetenskap

Anton Almer läser arkivvetenskap inom masterprogrammet i ABM. Nu är han inne på sin fjärde termin och skriver sitt examensarbete tillsammans med en kursare. Parallellt med uppsatsskrivandet jobbar han deltid som kommunarkivarie i Svedala. Han tycker att det funkar för att det är just uppsatsskrivande denna termin och mycket eget arbete i studierna och möjlighet att disponera tiden själv.
 

– Arbetet som kommunarkivarie ger både arbetslivserfarenhet och pengar samtidigt som jag får större förståelse för det jag pluggar, säger Anton. Anton har fått pröva på arbetslivet även tidigare i form av praktik i sina studier, både inom kandidatutbildningen han tidigare läst och nu i masterutbildningen.
– Det var genom min första praktik som jag upptäckte arkiv och började fundera på att utbilda mig inom arkivvetenskap. Jag läste Kulturledarprogrammet i Växjö och specialiserade mig inom musikvetenskap. Praktiken gjorde jag på Smålands Musikarkiv och där insåg jag hur intressant det är med arkiv. – Arkiv bevarar vår kultur. Utan arkiv har vi inte tillgång till vår historia. I arkiven hittar vi bevis för sådant som har hänt, men varför bevarar man bara vissa saker och vem har valt vad som ska bevaras? Det är intressant. Anton berättar att studierna i arkivvetenskap är det mest seriösa han har gjort inom sin studietid.
– Utbildningen håller väldigt hög kvalitet och de man läser tillsammans med är motiverade. Det gör att man själv också blir det. Att antagningen till programmet ser ut som den gör, med personligt brev och intervjuer, bidrar till hög motivation bland studenterna – vi "boostar" varandra. Roligast med utbildningen tycker Anton att uppsatsskrivandet är.
– I uppsatsskrivandet får man frihet att göra något som man brinner för och tycker är intressant. Arkivvetenskap som fält är relativt nytt, så det finns mycket man kan göra och det finns en frihet att tänka på nya sätt.
– Tillsammans med en kursare skriver jag en uppsats om Offentlighets- och sekretesslagen. Med hjälp av textanalys försöker vi se vilka idéer kring integritet denna lag ger uttryck för. Det är en uppsats som är på en filosofisk, idéhistorisk nivå. I framtiden kan Anton tänka sig att satsa på forskning och söka doktorandtjänst inom fältet, till exempel inom informationsvetenskap med arkivvetenskaplig inriktning. Att utbildningen i ABM är på masternivå spelar stor roll för Anton eftersom forskarutbildning kräver en examen på avancerad nivå. Efter examen väntar vidare jobb på Svedala kommunarkiv under sommaren och därefter kommer han att söka jobb och jobba ett tag innan han eventuellt går vidare med en ansökan till forskarutbildning.
– E-arkiv, digital arkivering, intresserar mig. Det skulle jag gärna jobba med. Vi är med och skapar något nytt nu och det är viktigt att det blir rätt när vi tar fram sätt att bevara digitalt material. De som jobbar inom IT behöver vårt perspektiv – det kulturvetenskapliga perspektivet. Vi behöver kunna förmedla till dem vad som ska bevaras, varför det ska bevaras och hur. Därför är det helt rätt att läsa ett sånt här program just nu!


Publicerat 2019-04-01.

Porträttbild
Fotograf: Åsa Lundgren.

Namn: Anton Almer
Utbildning: Masterprogrammet i ABM, inriktning arkivvetenskap, 120 hp samt tidigare kandidatutbildning inom Kulturledarprogrammet vid Linnéuniversitetet, 180 hp, med inriktning mot musikvetenskap.
Praktik: Smålands musikarkiv samt Universitetsbiblioteket (UB), handskriftsavdelningen.
Arbete: Kommunarkivarie, Svedala kommun.
 

Tips från Anton – välj arkivvetenskap!

Läs masterprogrammet i ABM med inriktning mot arkivvetenskap. Det finns goda arbetsmöjligheter inom arkiv idag. Är man intresserad av kulturarv och historia och hur information sprids så är ABM ett bra program!

Läs om masterprogrammet i ABM här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-03-25