lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskarstuderande

Avdelningen för ABM

Lisa Dahlquist

046–222 30 22

Carin Graminius

Tjänstledig

Nora Schmidt

046–222 30 22


Avdelningen för bokhistoria

Karoline Baden Staffensen

046–222 02 88

Anne Ladefoged

Tjänstledig

Arina Stoenescu

046–222 02 88


Avdelningen för etnologi

Anna Burstedt

046–222 94 33

Emma Eleonorasdotter

046–222 95 14

Niklas Ingmarsson

046–222 75 66

Helena Larsson

046–222 09 56

Jón Thor Pétursson

046–222 75 66


Avdelningen för idé- och lärdomshistoria


Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Erika Larsson

046–222 09 50

Ellen Suneson

046–222 40 55


Avdelningen för musikvetenskap