lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskarstuderande

Avdelningen för ABM och digitala kulturer

Carin Graminius

046–222 30 22


Avdelningen för bokhistoria

Arina Stoenescu

046–222 02 88


Avdelningen för etnologi

Anna Burstedt

046–222 94 33

Emma Eleonorasdotter

046–222 95 14

Niklas Ingmarsson

046–222 75 66

Helena Larsson

046–222 09 56

Jón Thor Pétursson

046–222 75 66


Avdelningen för idé- och lärdomshistoria


Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Ellen Suneson

046–222 40 55


Avdelningen för musikvetenskap