Person

Alma Aspeborg

Doktorand

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post alma.aspeborgkultur.luse

Rum LUX:C413

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i etnologi sedan hösten 2021.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag den allmänna svenska fosterdiagnostiken som kulturell idé och praktik, med fokus på hur den producerar och reproducerar normalitets-, familje-, och livsideal.

Den röda tråden i min forskning är människan som kroppslig och kulturell varelse och hur vi hanterar det som sker i skärningspunkten mellan natur och kultur – liv, död, sjukdom och sexualitet. Jag intresserar mig även för frågor kring makt – framförallt i mötet mellan institution och individ – och hur institutioner benämner, formar och styr kroppar och deras funktioner.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ledamot, Fakultetsstyrelsens arbetsutskott, Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT22-VT23: Doktorandrepresentant vid institutionen för kulturvetenskaper

HT23-VT24: Ledamot i Humanistisk-teologiska doktorandrådets arbetsutskott

Alma Aspeborg

Doktorand

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post alma.aspeborgkultur.luse

Rum LUX:C413

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15