Forskning

Institutionen för kulturvetenskaper samlar en bredd av discipliner under samma tak. Mångfalden av undersökningsfält, tematiker och inriktningar är rik och tvärdisciplinär. Denna mångfald är uppbyggd av respektive ämnes forskningstraditioner som delvis sammanfaller med varandra i profilområden.

Forskningsnoder

Flera forskare och forskningsprojekt på Institutionen för kulturvetenskaper är organiserade i forskningsnoder. Dessa noder är flervetenskapliga, består av flera aktiva forskare och har minst en kontaktperson.

Forskningsnoder

Dekorativ bild.

Forskningsportalen

Sök forskare, projekt, publikationer och andra forskningsresultat.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2022-03-11