lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Karriär och alumn

Funderar du över vad kulturvetare jobbar med efter sina studier? Eller funderar du över dina egna karriärval?

Som student inom kulturvetenskaper finns det otaliga möjligheter och vägar att gå! På denna sida samlar vi inspiration, tips och erfarenheter kring vad tidigare studenter (alumner) gör samt möjligheter som finns för dig idag!

Kontaktinformation

Anna Burstedt, studievägledare

E-post anna.burstedtkultur.luse

Telefon 046–222 94 33

Rum LUX:C313

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

alumn

Alumn blir du när du har studerat färdigt vid Lunds universitet. En alumn är en före detta student vid något lärosäte. Ordet kommer från latinet och betyder lärjunge eller elev.

LinkedIn

Gå med i Institutionen för kulturvetenskapers alumngrupp på LinkedIn: Alumni – Department of Arts and Cultural Sciences

 

 

Gå med i Lunds universitets alumngrupp på LinkedIn:

Lund University Alumni Network (official)

Lunds universitets alumnnätverk

Även du som är student i slutet av din utbildning är välkommen att anmäla dig till alumnnätverket!

Arbetslivsforum