lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare

Avdelningen för ABM och digitala kulturer

Hanna Carlsson, universitetslektor

Tjänstledig

Jessica Enevold, universitetslektor

046–222 04 19

Lisa Engström, forskare

046–222 04 58

Charlotte Hagström, docent, universitetslektor

046–222 68 15

Jutta Haider, docent, universitetslektor

Tjänstledig

Ann-Sofie Klareld, universitetslektor

046–222 41 88

Sara Kärrholm, docent, universitetslektor

046–222 33 35

Krista Lepik, forskare

Karolina Lindh, forskare

Björn Magnusson Staaf, docent, universitetslektor

046–222 30 76

Lisa Olsson Dahlquist, forskare

046–222 31 34

Moa Petersén, universitetslektor

046–222 09 50

Pernilla Rasmussen, universitetslektor

046–222 83 93

Johanna Rivano Eckerdal, docent, universitetslektor

046–222 30 35

Olof Sundin, professor

046–222 09 66

Robert Willim, docent, universitetslektor

046–222 75 65


Avdelningen för bokhistoria

Gunnel Hedberg, forskare

Henrik Horstbøll, professor emeritus

Kristina Lundblad, docent, universitetslektor

046–222 41 71

Jonas Nordin, professor

046–222 31 42

Gunilla Törnvall, forskare

046–222 42 71


Avdelningen för etnologi

Jessica Enevold, universitetslektor

046–222 04 19

Jonas Frykman, professor emeritus

Britta Geschwind, postdoc

Lizette Gradén, forskare

Karin Gustavsson, forskare

046–222 09 41

Charlotte Hagström, docent, universitetslektor

046–222 68 15

Kristofer Hansson, docent, forskare

046–222 83 92

Katarzyna Herd, forskare

Markus Idvall, docent, forskare, universitetslektor

Tjänstledig

Rachel Irwin, forskare

Håkan Jönsson, docent, forskare, universitetslektor

046–222 95 12

Lars-Eric Jönsson, professor

046–222 43 11

Susanne Lundin, professor

046–222 41 79

Jakob Löfgren, forskare

Orvar Löfgren, professor emeritus

Inger Lövkrona, professor emerita

Gabriella Nilsson, docent, forskare, universitetslektor

046–222 41 28

Thomas O'dell, professor

046–222 76 87

Karin Salomonsson, docent, universitetslektor

046–222 09 58

Robert Willim, docent, universitetslektor

046–222 75 65

Andréa Wiszmeg, forskare

Lynn Åkesson, professor

046–222 41 29


Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

Sara Kärrholm, docent, universitetslektor

046–222 33 35

Ann Steiner, docent, universitetslektor

046–222 84 69


Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

Gunnar Broberg, professor emeritus

046–222 75 89

Charlotte Christensen-Nugues, docent, universitetslektor

046–222 09 63

David Dunér, professor

046–222 09 61

Frits Gåvertsson, forskare

Jonas Hansson, docent, universitetslektor

046–222 41 93

Victoria Höög, docent, universitetslektor

046–222 75 99

Jimmy Jönsson, forskare

Thomas Kaiserfeld, professor

046–222 45 08

Monica Libell, universitetslektor

046–222 09 48

Svante Nordin, professor emeritus

046–222 75 92

Anna Tunlid, docent, forskare


Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Peter Bengtsen, docent

Cecilia Hildeman Sjölin, universitetslektor

046–222 33 61

Erika Larsson, forskare

Max Liljefors, professor

046–222 83 94

Lila Lee Morrison, forskare

Sten Åke Nilsson, professor emeritus

Ludwig Qvarnström, universitetslektor

046–222 83 96

Sven Sandström, professor emeritus

Joacim Sprung, universitetslektor

046–222 31 41

Solfrid Söderlind, professor

046–222 09 40


Avdelningen för modevetenskap

Heidrun Führer, universitetslektor

Pernilla Rasmussen, universitetslektor

046–222 83 93

Joacim Sprung, universitetslektor

Philip Warkander, forskare, universitetslektor

042–35 65 17

Hanna Wittrock, universitetslektor


Avdelningen för musikvetenskap

Folke Bohlin, professor emeritus

Philip Dodds, postdoc

Bengt Edlund, professor emeritus

Sanne Krogh Groth, docent, universitetslektor

046–222 85 09

Tobias Lund, universitetslektor


Centrum för Öresundsstudier (CORS)

Fredrik Nilsson, forskare


Avdelningen för intermediala studier

Mats Arvidson, docent, universitetslektor

046–222 40 87

Mikael Askander, universitetslektor

046–222 43 05

Per Bäckström, forskare

Heidrun Führer, universitetslektor

046–222 32 52