Person

Eleonora Narvselius

Universitetslektor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post eleonora.narvseliuskultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

2015- 2016 koordinator för MAPES, masterprogrammet i Europastudier, Lunds universitet.

2012-2016 - MC i COST Action Network ISTME "In Search of Transcultural Memories"

2012 – 2014 - forskare i internationellt projekt “The memory of vanished population groups and societies in today’s East- and Central European urban environments. Memory treatment and urban planning in Lviv, Černivci, Chişinău and Wrocław".

2010 - 2013 - post-dok vid "Baltic Borderlands", internationell fler- och tvärvetenskaplig forskarskola skapad i samarbete mellan Lund, Tartu och Greifswald.

november 2009-augusti 2010- projektassistent vid Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.

2002- 2009 – doktorand vid Linköpings universitet. Disputerade år 2009 med avhandling "The Nation’s Brightest and Noblest: Narrative Identity and Empowering Accounts of the Ukrainian Intelligentsia in Post-1991 L’viv" (handledare: Dr. E.Olsson och Prof.B.Törnquist-Plewa).

1999-2002 - gästforskare vid Södertörns högskola.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är en anthropolog med forskningsintressen inom minnesstudier, kulturarv, urbana studier samt etnicitet och nationalism. Under min forskningskarriär har jag deltagit i flera internationella forskningsprojekt med fokus på stadsmiljö, minneskulturer och kulturarv, bl.a. Life Forms in the Suburbs of Large Cities in the Baltic Sea Region (finansierat av Vetenskapsrådet, projektledare Prof Karl-Olof Arnstberg, 1999-2001) och Memory of Vanished Population Groups and Societies in Today’s East- and Central European Urban Environments. Memory Treatment and Urban Planning in Lviv, Chernivci, Chisinau and Wrocław (finansierad av Riksbankens Jubileumsfond, projektkoordinator dr. Bo Larsson, 2011-2014). Jag var en MC-medlem i det europeiska forskningsnätverket COST In Search for Transcultural Memory (ISTME) under 2012-2016. För närvarande deltar jag i två forskningsprojekt: The Lessons of Communist and Nazi History – A Genealogical Approach (Lunds universitet, Historiska fakulteten, finansierad av Marcus och Amalia Wallenberg stiftelsen, projektkoordintor prof. Klas-Göran Karlsson) samt i ett individuellt forskningsprojekt Crafting Academic Heritage in Lund, Wroclaw, Lviv And Kaliningrad. Cultural-Historical Diversity of Universities In European Borderland Regions (Lunds universitet, SOL, finansierad av Erik Philip Sörensens Foundation och Crafoord Foundation).

 

Senaste publikationer:

- with Gelinada Grinchenko (eds.)Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary European Politics of Memory. Formulas of Betrayal. Palgrave Macmillan, 2018. 

- Polishness as a Site of Memory and Arena for Construction of a Multicultural Heritage in L’viv, in B. Törnquist-Plewa (ed.) Remembering Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in Central and Eastern European Cities. Berghahn Books, 2016.

- Spicing up Memories and Serving Nostalgias: Thematic Restaurants and Transnational Memories in East-Central European Borderland Cities, Journal of Contemporary European Studies, 2015.

- Tragic Past, Agreeable Heritage: Post-Soviet Intellectual Discussions on the Polish Legacy in Western Ukraine, Carl Beck Papers 2015, 2401: 1-80.

- Ukrainian Intelligentsia in Post-Soviet L’viv: Narratives, Identity and Power. Lexington Books, 2012.

- “Bandera Debate”: Contentious Legacy of World War II and Liberalization of Collective Memory in Western Ukraine, Canadian Slavonic Papers LIV (3-4), 2012.

 

 

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (14 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Undervisning

Eleonora Narvselius

Universitetslektor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post eleonora.narvseliuskultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15