Person

Eleonora Narvselius

Universitetslektor, docent, programkoordinator

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post eleonora.narvseliuskultur.luse

Telefon 046–222 31 34

Rum LUX:C429

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är en etnolog med forskningsintressen som omfattar minnesstudier, kulturarv, urbana studier samt etnicitet och nationalism. Under min forskningskarriär har jag deltagit i flera internationella forskningsprojekt med fokus på stadsmiljö, minneskulturer, nationalism och kulturarv. För närvarande deltar jag i tre forskningsprojekt: MaHoMe. Making It Home. An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration (NordForsk), SO-CLOSE: Enhansing Social Cohesion through Sharing Cultural Heritage of Forced Migrations (Horizon2020), och De akademiska och kulturella fälten i Sverige ur ett 'postmigrations'-perspektiv (Riksbankens Jubileumsfond). Jag också undervisar på MACA program.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (11 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Undervisning

Eleonora Narvselius

Universitetslektor, docent, programkoordinator

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post eleonora.narvseliuskultur.luse

Telefon 046–222 31 34

Rum LUX:C429

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15