Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria

Detta är ett forskningsseminarium som hålls ungefär tio gånger per termin och är öppet för alla intresserade. Fokus ligger på idé- och lärdomshistoriska studier som presenteras och kommenteras av seminariedeltagarna. Fältet är brett både innehållsmässigt och kronologiskt. Seminariet är tvärvetenskapligt i den meningen att även forskare från andra ämnen som exempelvis filosofi, humanekologi, etnologi eller statsvetenskap och som sysslar med idé- och lärdomshistoriskt relevanta problemställningar, bjuds in att presentera pågående forskningsstudier eller preliminära resultat. Deltagarna är främst doktorander och disputerade i idé- och lärdomshistoria, men här finns också en del studenter på avancerad nivå liksom andra intresserade forskare. Seminariepresentationerna görs av forskare från Lunds universitet lika väl som från andra universitet och högskolor. Oftast distribueras preliminära forskningsredovisande texter inför seminariet och i de fallen förväntas deltagarna ha läst texten för att kunna kommentera innehållet under seminariet. Normalt är språket svenska, men vid de tillfällen som vi har besök från icke-svenska talande är språket engelska.
Inga kommande händelser för tillfället

Kontaktinformation

Anna Tunlid

Forskare och docent, Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

E-post

anna.tunlidkultur.luse