Museologi

Forskningsämnet museologi är inriktat mot att undersöka och förstå den roll som museer, kulturarvs- och konstinstitutioner har historiskt och i det nuvarande ideologiska och politiska samhällsklimatet. Forskningen innefattar samlingar och kulturmiljöer, uppbyggnad och förvaltningar av minnesinstitutioner, utformning av verksamheter samt digitalt kulturarv, digital utveckling, mänskliga rättigheter, anti-semitism och främlingsfientlighet.

Böcker (16 st)

Redaktörskap (7 st)

Artiklar (28 st)

Bokkapitel (79 st)

Förord (4 st)

Encyklopediartiklar (11 st)

Konferensbidrag (10 st)

Rapporter (5 st)

Recensioner (32 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (10 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Övrigt (3 st)

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2024-03-12