Zakayo Kjellström, masterprogram i abm – biblioteks- och informationsvetenskap

Zakayo läser masterprogrammet i ABM med inriktning mot biblioteks- och informationsvetenskap och säger att det bästa beslut han tagit under sina universitetsstudier är att söka in till den utbildningen.
 

Han har tidigare läst kandidatprogrammet i digitala kulturer och var efter avslutad kandidatexamen inriktad på att läsa vidare inom informationsvetenskap för att i framtiden eventuellt satsa på en forskningskarriär. Nu har han delvis ändrat fokus och tänker söka jobb som bibliotekarie när han är klar med sin masterexamen.
– ABM-programmet är ett verksamhetsnära program och har öppnat upp ett nytt perspektiv för mig och visat på vilken typ av arbete man kan göra som bibliotekarie. Utbildningen har hjälpt mig att hitta fram till vad jag vill göra och nu tänker jag att jag skulle vilja jobba som bibliotekarie, helst på ett forskningsbibliotek. Vad är det då som lockar med att jobba som bibliotekarie?
– Biblioteksbranschen är en snabbt utvecklande och väldigt intressant bransch och du kan göra väldigt mycket som bibliotekarie. Man kan jobba med understöd till forskning vid publicering, arbeta läsfrämjande, vara aktiv i olika kulturprojekt; det finns näst intill gränslösa möjligheter, menar Zakayo. Zakayo har under sin studietid jobbat timmar inom HT-biblioteken vid Lunds universitet och det lyfter han som en anledning till att fortsatt arbete inom forskningsbibliotek lockar.
– Jag har blivit införstådd i hur forskningsbibliotek fungerar och jag vill gärna jobba nära forskningen på något sätt för att så småningom kanske själv forska. – Arbete på forskningsbibliotek känns som en bra övergång till en eventuell framtid inom forskning. Med ett intresse för kunskapsförmedling får du jobba med pedagogiska frågor, men du har också möjlighet att skriva artiklar och publicera dig. Nu läser Zakayo den fjärde terminen inom ABM-programmet och jobbar med sitt examensarbete. Han skriver sin uppsats om Black Open Access.
– Jag skriver om Black Open Access och relationen mellan olagliga och lagliga vägar för att tillhandahålla sig akademisk information. Jag försöker finna en koppling mellan det nuvarande systemet och framväxten av olagliga metoder. Detta görs genom intervjuer med bibliotekarier vid universitetsbibliotek och med doktorander. Syftet är att illustrera användningen av dessa resurser i Sverige samt måla en bild av hur svenska bibliotekarier ser på publicering och tillgång till akademisk information idag. Framförallt söker jag grund för att problematisera de stora förlagens användning av offentliga medel för utökad vinst.  Att ABM-programmet omfattar även arkivvetenskap och museologi ser Zakayo som enbart positivt.
– Det finns många överlappningar mellan ABM-institutioner. Det är otroligt värdefullt att få en inblick i hur någorlunda liknande praktiker översätts mellan olika institutioner. De gemensamma kurser vi har ger en möjlighet att möta olika perspektiv som skiljer sig från det egna ämnet. Det ger en god nyanserad bild av hur olika kulturinstitutioner fungerar. När man jobbar med kunskapsförmedling kommer man ha kontakt med alla dessa olika kulturinstitutioner i sitt arbete. Zakayo lyfter fram vikten av den praktiska erfarenhet han har skaffat sig under programmet. Dels den praktik han gjorde på ett specialbibliotek som drivs av FN i Wien, men kanske framför allt det studentjobb han har haft på HT-biblioteken några timmar i veckan.
– ABM-programmet har en hel del praktiska inslag men det är skönt att få möjlighet att utöva i praktiken det som man läser teoretiskt i sin utbildning. – Framför allt har jag i mitt jobb på biblioteket fått träna på mötet med användare. I samtalet med användare måste man vara både flexibel och pedagogisk, till exempel är det olika processer att bemöta forskare och studenter och hjälpa dem med deras frågor. Det är kul att kunna applicera relativt liknande tankesätt på olika målgrupper och få så olika resultat. Vi teoretiserar mycket inom programmet och att sedan få förmedla det och göra teorin praktisk är intressant. Nu söker Zakayo jobb parallellt med att han skriver klart sin uppsats.
– Det finns ju väldigt mycket jobb just nu, så det gäller att prioritera sina ansökningar. Jag söker mest forskningsbibliotek, men kan tänka mig att prova på lite av allting. Jag vill ut på arbetsmarknaden nu. – I framtiden är jag fortfarande intresserad av att forska. Det jag saknade innan i min forskningsdröm var en nisch, eller ett område, och det har klarnat lite mer nu vad jag skulle vilja forska om. Det ligger där i bakhuvudet inför framtiden.


Publicerat 2019-04-09.

Porträttbild

Namn: Zakayo Kjellström
Utbildning: Masterprogram i ABM, inriktning biblioteks- och informationsvetenskap, 120 hp samt tidigare kandidatutbildning inom Kandidatprogram i digitala kulturer, 180 hp.
Praktik: Specialbibliotek som drivs av FN i Wien, Österrike.
Arbete: Studentarbete på HT-biblioteken, Lunds universitet.

Läs tidigare studentporträtt med Zakayo om kandidatprogrammet i digitala kulturer här

Tips till dig som funderar på att söka ABM

– Har du ett intresse av att vilja förmedla kunskap på personlig nivå – sök ABM! – Var öppen för de andra inriktningarna när du påbörjar programmet oavsett vad du tänkt tidigare och hur säker du är på det du vill göra. Alla inriktningar är minst lika givande. – Det är otroligt viktigt med ett genuint intresse. Det blir väldigt nördigt ibland.

Läs om masterprogrammet i ABM här

Läs om utbildningen i digitala kulturer här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-03-25