Konst, kultur och hälsa

Uppdragsutbildning

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet arrangerar i samarbete med Primärvården i Region Skåne en uppdragsutbildning om konst, kultur och estetik som resurs inom vård och omsorg.

Kursen vänder sig till personal inom hälsa, vård och omsorg, socialt arbete och vid kulturinstitutioner, samt inom andra verksamheter som berör det tvärfackliga fältet kultur och hälsa.

 

Kurskod: KOVU02

Högskolepoäng: 7,5
Kurstillfälle: höstterminen 2024 (11–13 sep., 17–18 okt., 7–8 nov. och 5–6 dec. 2024) 
Alla dagar kl. 09.00–16:00 om inte annat anges. 
Studiesätt: kvartsfart, dagtid. All undervisning sker på svenska.
Avgift: 12 500 kr exklusive moms
Sista anmälningsdag: 2024-08-10, anmälan är bindande.

Anmälan sker via Lund University Commissioned Education, LUCE: Konst, kultur och hälsa 

Länk till PDF-folder med mer information om kursens innehåll: https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/primarvardens-utbildningsenhet/kultur-och-halsa/konst-kultur-och-halsa-digital-folder.pdf 

 

Kursens syfte

Syftet med utbildningen är att ge de studerande fördjupade kunskaper om konst, kultur och estetik som resurs inom hälso-, vård- och omsorgsarbete. Stor vikt läggs vid ny vetenskaplig forskning om hur utövande av konstarterna samt estetiska upplevelser kan främja hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering. Kursen anlägger medicinska såväl som humanistiska perspektiv på människan och hennes förmåga att skapa och erfara skönhet och mening i ett hälso- och vårdsammanhang. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Efter kursen kommer de studerande att ha kunskaper för att resonera teoretiskt om och praktiskt organisera och genomföra aktiviteter med konst, kultur och estetik för att främja hälsa och välbefinnande.  

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom hälsa, vård och omsorg, socialt arbete och vid kulturinstitutioner, samt inom andra verksamheter som berör det tvärfackliga fältet kultur och hälsa.

Kursens innehåll

Kursen ger teoretisk förståelse och praktisk färdighet inom fältet konst, kultur och hälsa, utifrån såväl medicinska som humanistiska perspektiv. Kursinnehållet omfattar bland annat historiska perspektiv på kultur och hälsa, nutida forskningsrön om konstarternas effekter på hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering, olika metoder för att mäta sådana effekter, samt konkreta metoder för att planera och genomföra skapande och estetiska aktiviteter inom vård och omsorg.
Kursen ger insikt om och erfarenhet av att utöva och uppleva olika konstformer, såsom bildkonst, litteratur, musik samt dans och rörelse.

Ett viktigt fokus är hur kreativa uttryck och estetiska erfarenheter konkret kan förmedlas i olika kontexter, såsom i vårdmiljöer, på kulturinstitutioner och i vardagen. Kursen tar också upp de kreativa och estetiska erfarenheternas särart – samt aspekter som tolkning, mening, närvaro och inlevelse. Kursen berör även pedagogik, vägledning, gruppdynamik, projektutvärdering samt etiska frågeställningar.

Kursens upplägg och innehåll reflekterar de senaste årens utveckling inom kultur och hälsa-fältet i Sverige, i Norden och internationellt. En stor mängd vetenskapliga studier har visat på konstarternas och kulturens roll och potential för hälsa och välbefinnande och därmed också för samhällsekonomin. I Sverige, Danmark och övriga Norden har flera regioner nu inrättat permanenta instanser för att utveckla och implementera kultur och hälsa-perspektiven inom hälsa, vård och omsorg för alla åldersgrupper, bland annat med fokus på mental hälsa och främjande av folkhälsa. Kursen ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga detta. 
 

Kursledare

Anita Jensen, kultur- och hälsostrateg, PhD, Centrum för primärvårdsforskningen, Region Skåne
Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet

Kursens lärare utöver kursledarna

Birgitta Ahlsell, dansare och dans- och rörelsesterapeut 
Katarina Bernhardsson, Universitetslektor i medicinsk humaniora med inriktning mot litteratur, Lunds universitet
Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Töres Theorell, MD. Professor Emeritus, Karolinska Institutet
Kirsti Øibakken Pedersen, musikterapeut och musiker

Utdrag från studenternas kursutvärderingar hösten 2022

I studenternas kursutvärderingar 2022 fick kursen som helhet betyget 4,9 på en skala där 5 var högsta möjliga betyg. På frågan, "Hur stor nytta kommer du att ha av utbildningen i ditt arbete?", fick kursen betyg 4,5 (där 4 är Stor nytta och 5 är Mycket stor nytta).  

Röster från kursutvärderingarna 2022: 

"Innehållet var väldigt bra, en bra inblick i olika estetiska uttrycksformer och forskning. Mycket bra pedagogiskt genomfört!"

"Jag tyckte det var den perfekta mixen av föreläsningar - kurslitteratur - workshops. Och tog till mig varje konstform fullt ut."

"Jag kommer att ha allt med mig i den fortsatta utvecklingen och planeringen för min verksamhet, 100%. Och värt att nämnas är också nätverkandet emellan oss kursdeltagare, värdefullt."

"En mycket lärorik och bra kurs, fått mycket kunskap om den senaste forskningen kring konst, kultur och hälsa. Roligt och nyttigt med både teori och praktiska workshops."

"Inspirerande och värdefullt för personer med lång erfarenhet inom sitt yrkesområde att få syn på sin kompetens igen och bli stärkt i sin möjlighet att ta det till nästa nivå."

"Om du ska jobba med kultur och hälsa på allvar bör du gå kursen."

"Gå kursen - du kommer lära dig massor - för livet!"

"Anmäl dig! du kommer garanterat inte att ångra det!"

"Kursen borde vara obligatorisk!"

"Mycket bra! Tusen tack för en fantastisk hösttermin."

En man framför en tavla av mosaik

Kursledare och examinator

Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier.
Telefon: 0701-730798
E-post: max.liljeforskultur.luse

Kursledare

Anita Jensen, kultur- och hälsostrateg på Region Skåne
Telefon: 0724-67 28 93
E-post: Anita.Jensenskanese

Anmäl dig till utbildningen här

Schema för utbildningen

Preliminärt detaljschema för höstterminen 2024. Slutgiltiga lokaler på Lunds universitet anges senare. Vissa klockslag kan justeras något efter lokalbokning. 

Detaljschema

 

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2024-06-20